Panczkraut abo ciapkapusta (Śląskie danie regionalne na bazie ziemniaków i kapusty)

Panczkraut je do ślōnski1 kuchni jak Mōna Liza do Luwru- jak żejście go niy jedli, to psińco2 ô3 ni4 wiycie. Piyrwy5 niy bōło ślōnski rodziny, co by go aby rołz6 za tydziyń niy miała na stole. U moji7 Mutry8 w dōma bōł9 pōnojś10 w kołżdo11 sobota. Nojlepszym kamratym12 panczkrautu sōm karminadle, choć joł żech sie […]

Gulasz choby po szegedyńsku (Gulasz jakby po szegedyńsku)

Joł1 wierza, że sōm2 Ślōnzołki take jak joł, co to lubiōm rajzować3 i prōbować roztomajtych4 kuchniōw ze cołkego5 świata. Tyn gulasz to je tako wariacja na tymat kuchni ze Wyngrōw.6 Robiōłech go już połra7 razy i zawsze gościōm smakowoł. Niyftorzi gołdali, że to taki trocha inkszy8 bigos i cojś w tym je, bo przeca9 je […]