Babka ze starego receptu (Kobieta ze… chyba się zagalopowałem w tych tłumaczeniach ;) )

Już 2 tydnie1 tymu spominoł2 żech sam3 ło staryj ksiōnżce,4 co mi jōm5 pożyczała kōmratka6 łod moji Mutry.7 Driny8 we tyj ksiōnżce bōła tako trocha mańszo,9 kero10 niy miała umszlagu11 i bez to ciynżko bōło12 pedzieć,13 co to za jedna. We receptach14 bōł ale wypisany proszek do pieczynioł jednyj staryj firmy, co to do dzisiej […]

Moczka abo mołczka (Śląski deser wigilijny)

Receptōw na moczka je tyla,1 co zortōw2 piwa abo modeli szczewikōw3 (nojważniysze to do kołżdego znojś odpowiednie porównanie 😉 ). Kołżdo4 familia5 sie bez lata wyrobiōła6 swoja tradycja, a nastympne pokolynia dokłołdały7 do ni8 swoje składniki. Moja Ōłma9 robiōła jōm yno ze suszōnych śliwkōw, jabek i gruszek. Moja Muter dołożōła do tego figi i daktyle. […]

Syrnik ze mandlami (Sernik z migdałami)

Tyn syrnik to je dobre pole do eksperymyntōw. Kōmbinowołech ze mōnkami i dodatkami, aż żech prziszoł tyż do tych mandli.1 Połōnczynie tego miynkego syrnika ze mandlami na chama mi sie wcisło bez żołōndek do serca 😉   Co potrza? Spodek:2 1 szklōnka3  mielōnych mandli 1 szklōnka  mōnki pszynny 2 żółtka 100 g masła pó szklōnki […]

Szpajza szokoladowoł (Deser czekoladowy a’la Silesia ;) )

Szpajza szokoladowoł (Deser czekoladowy a’la Silesia 😉 ) Piyrwy1 niy bōło2 fajeru3 bez szpajzy, terozki zrobiōł sie z ni taki trocha syntymyntalny deser, ale joł tam lubia do niego wrołcać. Przepis na ta szpajza dostoł żech łod kucharki, co to tyla ich w życiu zrobiōła, że keby4 za kołżdo5 szpajza dostała złotek,6 to miałaby z […]