Tarta 3B- Brokuł, Boczek i Boryj (po polsku nie będzie 3B ;) )

Tarty robia łod1 jakegojś czasu. Niy biere2 to kans3 czasu, na wiyrch4 idzie powciepować5 roztomajte6 rzeczy i do tego wcale niy7 je droge. Kebyście8 czytali te recepty9 we ksiōnżkach, kaj10 kołżōm11 zrobiōne ciasto trzimać bez12 godzina we lodōwce, potyn- nim wrazicie13 je do pieca- na wiyrch wysuć14 specjalne fasolki… – to sie idzie przestraszyć. Joł15 […]

Szpajza ze mango (Deser śląski- wersja eksperymentalna z mango)

Jak idzie1 zrobić szpajza ze pozimkōma,2 to  czamu3 niy zrobić sie i taki4 barzi5 oriyntalnyj ze mango. Pomysłōw na roztomajte6 szpajzy mōm7 jeszcze trocha i to może mi z tego wyjdzie tako całoł seria. Pamiyntejcie, że nojważniysze jest sam8 te mango, niy moge9 być twarde, ale fajnie miynke i soczyste. Tyn deser je taki odświyżajōncy, […]

Mule ze śmiytōnkōm i wyndzōnkōm (Mule w sosie śmietanowym aromatyzowanym boczkiem)

Je żech ciekawy, co by na to pedziała[1] moja Ōłma. Tak się myśla, czy łōna[2] aby kedy[3] widziała je kaj[4] na jakim łobrołzku.[5] Dyć wia,[6] że kans[7] ludzi, co żyje dzisiej, tyż nigdy łonych niy jadło. Joł i moja Baba je fest[8] lubiymy i bez to jak je kaj znojdymy, to lōndujōm[9] we naszym  koszyku. […]

Szpajza szokoladowoł (Deser czekoladowy a’la Silesia ;) )

Szpajza szokoladowoł (Deser czekoladowy a’la Silesia 😉 ) Piyrwy1 niy bōło2 fajeru3 bez szpajzy, terozki zrobiōł sie z ni taki trocha syntymyntalny deser, ale joł tam lubia do niego wrołcać. Przepis na ta szpajza dostoł żech łod kucharki, co to tyla ich w życiu zrobiōła, że keby4 za kołżdo5 szpajza dostała złotek,6 to miałaby z […]

Szplitry ze szinkōm (Ciasteczka na bazie ciasta półfrancuskiego z szynką ;) )

Szplitry to bōł[1] piyrszy recept,[2] co żech go sam wciep.[3] I potyn jakosik ze jednōm ze mojich ulubiōnych kōmyntatorek „Chopa w kuchni” prziszli my na pomysł szplitrōw na słōno.  Trocha to za mnōm łaziōło,[4] aż tu rołz[5] we nocy, jak żech niy mōg usnōńć,[6] prziszoł[7] mi do gowy taki pomysł, co go sam trocha niżyj […]

Chōdny syrnik łod ciotki Krysi (Sernik na zimno)

Jeszcze niy tak dołwno[1] niyftorzi[2] narzykali, że im za gorko,[3] ale już teraz paczōm[4] we niebo i wypatrujōm słońca, bo im sie miyrznie[5] tyn dyszcz. Joł[6] tyż mōm nadzieja, że jeszcze bydzie trocha tego słońca i- jak bez lato- bydzie sie szło zrobić tyn chōdny syrnik. Robi sie go szybko, a do tego je bardzo […]

Nadziywane kwiołtki cukinii (Nadziewane kwiaty cukinii)

Wakacje sie skōńczōły, ale łostało[1] nōm kans[2] wspōmniyń, zdjyńć i urlopowych smakōw. Tak tyż je u mie z tymi kwiołtkami cukinii. T,e co je widać na zdjyńcu, uprowadziōł żech ze zygrōdki[3] łod Teściowyj i bōły to piyrsze kwiołtki cukinii, ftore żech jołd w życiu. Te sam nadziywołech mozzarellōm i suszōnymi tōmatami[4] i tōnkołech[5] je we […]