Kulki ze mlyka w proszku (Mleczne trufle ;) )

Piyrwy1 na kołżdym2 wiynkszym fajerze3, a już na zicher4 na weselu, szło trefić5 take fajne małe kulki. Robi sie je ajnfachowo6 i dojś gibko7, besto8 jak mołcie9 mlyko w proszku, to idzie sie je narychtować10, jak bezuch11 już je w drōdze12. Nojlepi jeszcze do nich tak dać kapka13 jakego sznapsa14, ale jak mołcie bajtle15, to sie mogecie szczelić yno16 te bezalkoholowe.

Co potrza?

kostka masła- 200g

200 g mlyka w proszku

200 g pudecukru17

pó keliszka gorzołki18

Choć joł żech to tyż zrobiōł we wersji trocha mani19 słodkyj:

kostka masła

300 g mlyka we proszku

100 g pudecukru

pó keliszka gorzołki (fajnie sam20 pasuje rum)

Wciepujecie21 składniki do miski, wyrobiołcie22, robicie małe kulki, do lodōwki i fertich23. Nawet małe bajtle by umiały to narychtować- yno wtedy bez sznapsa 😉 Mogecie tyż kłajś24 te kulki na take małe ôblaty25, jak je mołcie. Mie już ôstało yno napisać: smacznego 🙂

1dawniej

2każdej

3imprezie

4na pewno

5spotkać

6prosto

7dość szybko

8dlatego

9macie

10przygotować

11goście

12ō- samogłoska w wymowie między o i u

13kropelkę

14alkoholu

15dzieci

16tylko

17cukru pudru

18wódki, alkoholu

19mniej

20tutaj

21wrzucacie

22wyrabiacie, mieszacie

23gotowe

24kłaść

25ô= ło

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
11 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*