Kreple (Pączki)

Tych nadziywanych krepli to żech jeszcze niy robiōł1 (abo jak żech robiōł za bajtla, to już niy pamiyntōm), a że joł lubia eksperymynty, to żech sie za nie wziōn. Jak już czowiek robi kreple, to wiadōmo, że bydzie ich kans2, to tyż trza zawołać kogojś do pomocy przi jedzyniu. Chciołech zrobić je yno ze pó kila3 mōnki, ale moje kōmratki4 padały5: Chopie, to sie niy opłaci, rōb ze całego kila mōnki, przeca to zjymy… suchej6 czowieku babōw, to bajesz7 mioł wiyncyj roboty 😉 Moje gojście muszōm sie ale tyż niyrołz chycić za robota, a że take dwie mi kans pomołgały, to muszą je sam spōmnieć- a nojbarzi ta jedna, kero8 prziniysła z dōma kōnfitura ze róży, kero robiōła ôd9 ni ōłma10… tyn samk bōł niy do opedzynia11. Kreple wyszły richtich12 dobre i namołwiōm Wołs, cobyjście sie tyż zaprojsili swoich kamratōw na klachy13 przi robiyniu krepli.

Co potrza?

0,5 kg mōnki14

6 żōłtek

2 biōłka (te reszta biōłek mogecie sie zamrojzić15)

5-6 dkg drożdzy

pó abo 3/4 szklōnki mlyka

pó szkōnki cukru

pó łeżeczki soli

15 dkg ôzpuszczōnego16 masła

pó keliszka szpyrytusu17 abo jakego sznapsa18

ôlyj do pieczynia

pudecuker19 do posypania po wiyrchu20

Rajn21 mogecie wrojzć, co Wōm sie podobo: szokolada22, kōnfitura, marmolada abo co tam mołcie23.

Przesiōnoł24 mōnka dejcie25 do miski, na pośrodku26 zrōbcie dziura i tam wlyjcie27 ôzpuszczōne we letnim mlyku drożdze i 2 łeżki cukru. Tera trza28 poczekać, co by te drożdże zaczły robić, a jak już tego zaczynu bydzie29 rołz tela30, to mogecie sie zajś31 brać za robota. Wciepcie tam żōłtka, reszta cukru, ôzpuszczōne masło, szpyrytus i fajnie to rozrōbcie32. Pod kōniec mogecie dociepnōńć33 ubite biōłka. Jak już wszyjsko baje34 fajnie wymiyszane, to ôdstołwcie to zajś we jake ciepłe miejsce (joł ôzgrzywōm bratruła35 na 50 stopni, wyłōnczōm i tam to ôstawiam36 do wyrojśniyńcia). Jak już tego zajś baje rołz tela, to wyciepcie to na stolnica (biyrkownica), posujcie37 mōnkōm i zrōbcie z tego wałek. Niyskorzi sie wejście nōż i pokrajejcie to na ciyńke szajbki38(1cm). Wejście sie potyn takoł szajbka, do środka wrojście kōnsek szokolady abo marmolady, zaklyjcie i zrōbcie z tego takego fajnego krepla. Jak już wszyske bydōm ze nadziyniym, to zajś trza je ôstawić na chwila do wyrojśniyńcia, a jak już sie trocha dźwignōm39, to sie bierymy40 za pieczynie. We gorku rozgrzyjcie sie ôlyj (no chyba, że chcecie je piyc na fecie41) i jak już bydzie fest42 ciepły, to wciepcie tam połra krepli, dojś szybko trza je bydzie ôbrōcić na drugoł zajta43 i jak już bydōm fajnie upieczōne, to wyciōngcie je na papiyrowy ryncznik, co by tyn fet44 trocha tam wsiōnknōł, potyn posujcie leko pudecukrym i… reszty chyba już Wōm niy musza tłumaczyć 😉 Smacznego 🙂

1ō- samogłoska w wymowie między o i u

2dużo

3kilograma

4koleżanki

5powiedziały

6słuchaj

7będziesz

8która

9ô= ło

10babcia

11opowiedzenia

12naprawdę

13 na spotkanie, na plotki…

14mąki

15zamrozić

16roztopionego

17spirytusu

18alkoholu, wódki

19cukier puder

20górze

21do środka

22czekolada

23macie

24przesianą

25dajcie

26na środku

27wlejcie

28trzeba

29będzie

30raz tyle

31znów

32wymieszajcie

33dorzucić

34będzie

35piekarnik

36zostawiam

37posypcie

38plasterki

39podniosą

40bierzemy

41smalcu

42bardzo

43stronę

44tłuszcz

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*