Banany ze grilla (Grillowane Banany)

Ôstatnio1 pogoda bōła2 łaskawoł i żech sie mōg3 aby trocha pogrillować. Jak czowiek miyszko we srogim4 mieście bez zygrōdki5, to kołżdo chwila przi grillu cołkym inakszyj sie docynio. A że joł lubia roztomajte6 eksperymynty, to jak żech w dōma ôbejrzoł7 banany, to cojsik mie podkusiōło, żeby je wciepnōńć8 na grilla. Ōłma9 ôd moji Kobiyty10 klupała11 sie w gowa12, ale jak już potyn skosztowała takego fajnego miynkego13 banana, kery14 sie rozpływo we gymbie15, to nawet ôna zmiyniōła zdanie. Na drugi rołz16 żech jeszcze złōnaczōł17 do nich citrōłnowoł18 zōłza19 i deser wyszoł piyrsza klasa.

Co potrza?

połra20 bananōw

rozpołlōny21 grill

Citrōłnowoł zōłza:

sok ze jednyj citrōłny

2 łeżki cukru

Nojprzōd sie narychtujymy22 ta zōłza. Sok i cuker dejcie do jakego małego gorczka23 abo tyglika24 i tak dugo wołrzcie25, aże zgynstnieje26.

Banany we skōrce wciepcie na grilla i niy bōjcie sie, że ône sie zrobiōm całe czorne. A jak już napocznie27 z nich kapać sok i zrobiōm sie take fajnie miynke, to znaczy, że sōm28 fertich29. Ôberznijcie30 takymu bananowi kōńcōwki, rozetnijcie ôd niego skōra, ôtwōrzcie go, polyjcie zōłzōm i rozkoszujcie sie… Smacznego 🙂

1ô= ło

2była; ō- samogłoska w wymowie między o i u

3mogłem

4dużym

5ogródka

6różne

7zobaczyłem

8wrzucić

9babcia

10żony

11pukała

12głowę

13miękkiego

14który

15ustach

16raz

17zrobiłem

18cytrynowy

19sos

20kilka

21rozpalony

22przygotujemy

23garnuszka

24mała patelnia

25gotujcie

26zgęstnieje

27zacznie

28

29gotowe

30obetnijcie

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*