Ło śliwce, co niy macała gorzołki, ale sie zegziōła ze szokoladōm (Likier czekoladowy aromatyzowany śliwką)

Ciynżko pedzieć1, czy to jeszcze je sznaps2, czy już kryjm, ale jedno je pewne- ta wersja je yno dlo ciyrpliwych. Śliwki muszōm wisieć nad wōdkōm aby ze 2 tydnie3, a jak fto by chcioł pryndzyj4, to mu z tego wyjdzie czorny szajerkōniak (recept5 na bioły znojdziecie sam: http://chopwkuchni.pl/?p=492 ) .

Co potrza?

6 żōłtek

0,5 szklōnki cukru

100 g masła

2 łozpuszczōne6 szokolady (nojlepi gorzke)

jedna halba 7(czystyj)

100 g suszōnych śliwek

Do srogi krauzy8 wlyjcie halba, a na wiyrchu w jaki gazie powiejście śliwki.  Zakryńćcie ta krauza i zapomnijcie ło ni na jake 2 tydnie- kebyjście umieli ło ni zapōmnieć na dużi9, to nawet bydzie lepi.
Jak już tyn czas minie, to odłōżcie śliwki do jakego ciasta (recept już niydugo 😉 ), a tyn śliwkowy sznaps idzie na nastympny poziōm naszego szpilu10 ;).

Joł mōm blynder i w takim łonym to wszyske ajerkōniako-podobne sznapsy sie zrobiōm raz-dwa. Wciepcie11 tam masło, żōłtka, cuker i włōnczcie blynder- pamiyntejcie, żeby na wiyrch12 dać pokrywka, chyba, że lubicie maras13 we kuchni 😉 Jak sie to trocha wymiyszo, to wlywołcie tam rozpuszczōno (we jaki misce nad gorkym ze wrzōntkym|) szokolada, trocha gorzołki14 i włōnczołcie. Potyn reszta halby i niech sie to tam połra15 minut fajnie pomiyszoł.

Jak niy mołcie blyndera, to wciepcie masło i cuker do plastikowyj miski i włōnczcie sie mikser. Za chwila dociepcie16 tam żōłtka i miksujcie, aż cuker sie rozmiyszoł- tak sie strasznie z tym niy smōlcie17, bo jak przidzie gorzołka, to sie to jeszcze lepi łozpuści18. Tera wlywejcie pomału tyn śliwkowy sznaps i dali miksujcie. Sprōbujcie, czy cuker sie dobrze łozpuściōł, a jak wszysko sie dobrze połōnczōło, to idzie19 tyn nasz sznaps ło barokowym mianie20 wlywać do jaki krauzy- ze flaszki niy szło by tego nalołć. A jak już ta zegzōno śliwka sie trocha łochōdzi i do jaki szklōnki sie wejźniecie łeżka abo 2, abo 3… to już yno smacznego 🙂

Ło Śliwce co niy...- małe

1powiedzieć

2alkohol

3tygodnie

4wcześniej

5przepis

6rozpuszczone

70,5 litra wódki

8słoika

9dłużej

10gra

11wrzućcie

12górę

13brud

14wódka

15kilka

16dorzućcie

17przejmujcie

18rozpuści

19 można

20nazwie

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*