…ale o co chodzi?

Nazywōm się Klaudiusz Kaufmann i je żech Ślōnzołkym- nie Ślōnzokym, bo moja Muter[1] urodziōła sie w Łopolskim, a łōni[2] tam przeca[3] gołdajōm, a niy godajōm i besto joł tyż barzi gołdōm niż godōm, choć żech się urodziōł w Gliwicach.

To, co sam bajecie[4] czytać, to je tako prōba zmierzynia sie ze ślōnskościōm, prōba zapisania tego, czego żech kedyjś nigdy zapisywać niy musioł, ani niy potrzebowōł, a terozki do mie jakosik tako potrzeba prziszła. Niyrozki to cołkym ciynżko tak spisać cojś, co to czowiekowi same z gymby wylatuje i cza pomyśleć, jako by  to zapisać. To, co sam bajecie czytać, bydzie takim zapisym barzi[5] fōnetycznym i stwierdziōłech, że wprowadza sam yno jedyn inszy znak ō, co to bydzie odpowiadoł za samogłoska tako miyndzy „o” a „u”- nojlepi to widać i słychać we wyrazie klōska (bo nie jest to polska kluska). Roztomajci[6] specjaliści kozaliby mi sam naciś jeszcze inkszych literōw, ale joł nie wiym, fto by to wszystko spochołpiōł.[7]

 

„Chop w kuchni”- za naszych starzikōw[8] to chopy do kuchni przichodziyli yno pojejś, a terozki tak to sie wszystko pozmiyniało, że się chopy chyciōły i za warzynie[9]. Mōj Ōłpa[10]– ze strōny moji Mutry- to się yno łoglōndoł, kedy mu moja Ōłma tyn łobiołd, abo wieczerzōł na stole postawi. Ale już mōj świyntyj pamiyńci Fater- jak mioł dobry dziyń, to tak umioł roztomajte jołdło uwarzić, że nawet moja Muter tak niy poradziōła. Pōnoś łod niego Ōłpa bōł piekarzym, a i kołołcze tyż piyk. No i tak to te gyny- co to sōm łod warzynioł-  przeszły i na mie.

„Chop w kuchni” to niy bydzie yno strona ło warzyniu po ślōncku, bo jak joł bych mioł yno pisać ło tym, jak żech robiōł żur abo panczkraut[11], to bych z tego chyba łogup[12]. Joł tam lubia w kuchni i trocha poeksperymyntować, i powarzić cojś z kuchni z cołkego świata, a niyroz to  łaża i łaża, aż wymyśla jakeś nowe jołdło- choć wiadōmo, że bez te kilka tysiyncy lołt to na talyrzu bōło już chyba wszysko. Ale zawsze  sie czowiek lepi poczuje, jak se pomyśli, że cołkym sōm cojsik wymyślōł.

Niy ma już co dali pisać, moga yno jeszcze pedzieć, że zaprołszōm do łoglōndania, do warzynia i smacznego, abo guten appetit!

 

P.S. Jakby komu cojś po tym niy wyszło z tych mojich eksperymyntōw, to żebyjście yno po tym niy ciepali ze złojści garcami po ścianach- niy odpowiadōm za sposkudzōne jołdło ani za maras[13] w kuchni.
[1] muter- matka, fater- ojciec

[2] oni

[3] przecież

[4] będziecie

[5] bardziej

[6] różni

[7] zrozumiał

[8] dziadków

[9] gotowanie

[10] ōłpa- dziadek, ōłma- babcia

[11] śląskie danie z kapusty i ziemniaków

[12] zgłupiał

[13] brud

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*