Kołŏcz ze syrym

Kołŏcz to je chyba nojbarzi ślōnske ciasto. Piyrwy1 taki kołŏcz pieczōny bōł na kōmunia, przi weselu i może jeszcze przi wiynkszych świyntach. Kołŏcze ze syrym i makym sōm prawie jak cwilingi2, ale jŏ żech je rozdzielōł i sam bydymy yno rychtować3 jednego ze cwilingōw 😉

Recept tak po prŏwdzie je ôd moji Ōłmy4 Albiny i bez to idzie pedzieć5, że to już je pōnad stuletniŏ tradycyjŏ 🙂

Co potrza?

Te skłodniki co sam mŏcie6 , to styknōm7 na jedna blacha.

250 g mōnki

1 jajco

1/3 kostki masła

poła szklōnki cukru

1/4 kostki drożdży (25 g)

3/4 szklōnki mlyka

cuker waniliowy abo kapka arōmatu (yno żeby bōł waniliowy, a niy waniliNOwy)

ździebko soli

Syr:

1 kg syra (nojlepi taki normalny, kery trzeba przepresować)

5 jajec

3/4 szklōnki cukru

poła kostki masła

2 pudingi8

2 gorście rodzynek (nojlepi je bez noc moczyć we rumie)

połra kapkōw arōmatu ze wanilii

Posypka:

10 dkg masła

10 dkg cukru

1 szklōnka mōnki

ździebko proszku do pieczyniŏ

a jak bajecie chcieli mieć dwie farby tyj posypki, to jeszcze łeżka kakao

Na sōm poczōntek idzie drożdżowy spodek. Przesiyjcie sie mōnka do jaki srogyj9 miski. Pośrodku zrōbcie dziura, wsujcie tam cuker, pokruszcie drożdże i zalyjcie to letnim mlykym. Terŏzki trza poczekać, aże drożdże napocznōm robić- dejcie im tak aby 10-15 minut. Potyn wlyjcie tam łozpuszczōne10 masło, jajco, ździebko soli, wanilia i mogecie sie zabiyrać za wyrŏbianie. Nojlepi bydōm mieli ci, kerzi11 majōm robota kuchynnego, niech ôn sie bez 15 minut wejźnie za wyrŏbianie ciasta, a Wy mŏcie czas na kafyj. Ci, kerzi niy majōm robota, muszōm bez aby 10 minut wyrŏbiać to ciasto (ugniatać, miyszać, ściskać), a jak już widzicie, że napoczynŏ Wōm odchodzić ôd palcōw, to mogecie sie zrobić chwila pauzy, przikryć ciasto jakōm uciyraczkōm12 i niech aby bez 30-45 minut wyrŏstŏ we jakim ciepłym miejscu. Idzie tyż wrajzić je do bratruły, kero trocha pryndzyj łozgrzejecie (50 stopni i potyn już wyłōnczcie).

Tera sie biercie za syr i posypka.

Przepresujcie syr, dociepcie do niego żōłtka, masło i wyrōbcie na gładkŏ masa. Biōłka ubijcie na sztywnŏ piana ze cukrym. Niyskorzyj pomiyszejcie jedne ze drugim i dociepcie do tego rodzynki. I fertich.

Posypka. Wciepcie do miski składniki posypki i wyrōbcie na jednolitŏ masa… narychtowanie posypki je ajnfachowe, jak budowa cepa 😉 Jak bajecie chcieli mieć dwie farby tyj posypki, to podzielcie jōm na poła i do jednyj połowy dociepcie kakao i jeszcze trocha pougniatejcie.

Terŏzki idymy do finału. Blacha wyłōżcie papiōrym do pieczyniŏ i wyciepcie na to ciasto drożdżowe. I terŏzki dejcie pozōr! Rynka tōnknijcie13 sie we łozpuszczōnym maśle i takōm tustōm łozprowodzejcie ciato po blasze- niy bydzie Wōm sie nic a nic kleić do rynkōw. Na kōniec podziubejcie je widołkōm, to bydzie fajniyj rosło (im wiyncyj tych dziurōw porobicie, tym baje lepi).

Na drożdzowe przidzie warstwa syra.

A na sōm kōniec posypka. Miyndzy dwa palce biercie ciynki kōnsek posypki i ukłŏdejcie na blacha.

Jak już cały kołŏcz bydzie fertich14, to go na godzina wrojście do bratruły. Wrojście do zimnyj i niech ôna sie łozgrzeje do 180 stopni, to drożdże bydōm jeszcze miały szansa trocha porobić 😉

Kołŏcz baje fertich jak posypka bydzie na złoto przibrōnŏłcōnŏ… może być tak, że we Waszyj bratrule bydzie musioł siedzieć abo 5 minut krōcyj, abo 10 minut wiyncyj… musicie dŏwać pozōr.

Kebyjście chcieli, to na sōm kōniec, jak już kołŏcz bydzie upieczōny, to mogecie go po wiyrchu posuć15 trocha pudecukrym. Smaczego 🙂

1dawniej

2bliźniacy

3przygotowywać

4babci

5powiedzieć

6macie

7wystarczą

8budynie

9dużej

10rozpuszczone

11którzy

12ścierką

13zanurzcie

14gotowy

15posypać

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*