Chlyb żytni ze ziorkami (Na zakwasie)

Chlyb żytni nigdy tak fajnie niy urojśnie, jak tyn pszynny, bo moł1 trocha inkszy2 glutyn. Pōnojś3 niy buduje takich lyńcuchōw4, jak tyn ze mōnki pszynnyj, ja mani5 robotny. Mōnka żytnioł niy moł tyla biołka, ale za to wiyncyj minerałōw i błōnnika. A jak do tego dociepnymi6 jeszcze roztomajte7 ziorka, to już niy bydziecie musieli jejś8 żołdnych tabletkōw, bo tela zdrowotnojści bajecie9 mieli we jednyj sznicie10 takego chleba 😉

Co potrza?

2 szklōnki mōnki żytniyj (zorta11 720; jedna szklōnka moł 120-130 g)

2 szklōnki mōnki żytniyj razowyj

10 g soli (2 łeżeczki)

1 szklōnka ciepłyj wody

poła szklōnki zakwasu (recept znodziecie sam: https://chopwkuchni.pl/?p=1510 )

szklōnka roztomajtych ziorek12 (joł żech doł poła szklōnki słōnecznika, a reszta to bōły ziorka ze banie13, sezam i lyn14)

słōnecznik do posypania po wiyrchu

Piyrszy etap nojlepi zrobić na wieczōr dziyń przed pieczyniym (mogecie to tyż zrobić rano, a na wieczōr napocznōńć pieczynie). Wlyjcie do miski woda, zakwas i dejcie tam szklōnka mōnki żytniyj 720, szklōnka żytniyj razowyj, wymiyszejcie to byle jak i odstołwcie w jake ciepłe miejsce.

Na drugi dziyń/na wieczōr dejcie tam reszta mōnki, sōl i wymiyszejcie to porzōndnie jakōm warzechōm abo rynkōm. Na kōniec wmiyszejcie do tego ziorka. Narychtujcie15 sie forma na kyksōwka, dejcie dō ni papiōr do pieczynioł i wciepcie tam te ciasto. Gōra wyrōwnejcie rynkōm abo warzechōm pomoczōnōm wodōm. Odstołwcie to na 2-3 godziny w jake ciepłe miejsce. Joł łozgrzywōm16 na chwila bratruła, wyłōnczōm i wrołżōm17 tam ta forma.

Jak już wyrojśnie, to wyciōngcie ta forma ze bratruły i łozgrzyjcie jōm na 220 stopni. Jak już wrojzicie tam tyn chlyb, to bez 10 minut niech sie piecze na 220 stopni, potyn 20 minut na 200, a ôstatnie 40 minut na 180 stopni.

Jak już bydzie fajnie przibrōnołcōny18, to wyciōngcie go ze bratruły i formy (symnijcie19 tyż tyn papiōr) i niech sie tyn chlyb ochōdzi20 na jaki kratce.

A potyn to już yno ździebko masła, fetu i… smacznego 🙂

1ma

2inny

3podobno

4łańcuchów

5mniej

6dorzucimy

7różne

8jeść

9będziecie

10kromce

11typ

12ziaren

13dyni

14len

15przygotujcie

16rozgrzewam

17wkładam

18przypieczony

19zdejmijcie

20ostudzi

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*