Nalywka ze wieprzkōw (Nalewka agrestowa)

Lato idzie lubieć ze roztomajtych1 powodōw, a jedyn lubia szczególnie: wtedy sie idzie narychtować2 nojlepsze nalywki. A potyn bez zima, jak za łoknym3 zajś padze śniyg ze dyszczym, idzie sie wlołć do keliszka kōnsek4 lata. Wieprzki sōm5 tak fajnie kwaskowe, ożyźwiajōnce, a jak czowiek sie ta nalywka powōnio6 we styczniu, to mu sie zdo7, że […]

Ło Chopie, ze Chopym i take tam ;)

Bez tyn łostatni rok trocha sie ło tym Chopie w kuchni byle kaj1 gołdało2 i pisało, a kebyjście3 chcieli sie do czego prziś nazōd4, to sam takoł małoł przipōminajka 😉   Na sōm poczōntek napisali we Hajmacie5. „Nowiny Rybnickie” i Chop w kuchni: http://www.nowiny.rybnik.pl/artykul,38640,znany-aktor-pisze-bloga-po-slasku-chop-w-kuchni.html   Potyn prziszoł czas na radio i to niy yno tak […]

Grillowane szpargle ze pesto (Zielono mi ze szparagami)

Pesto, jak chyba wszyjscy wiycie, prziciōngło1 dō nołs2 ze Włoch. We sklepie sie je idzie kupić we małyj krauzce3, ale jak fto sie rołz sprōbuje je zrobić sōm, to na te kupne niy bydzie chcioł ani wejrzeć. Robi sie je gibko4, a potyn idzie trzimać we lodōwce i zjejś sie je ze nudlami5 abo i […]

Pizza ze cukiniōm (Pizza z cukinią)

Niyftorzi zajś pedzōm1: co to łon sie normalnyj pizzy narychtować2 niy poradzi, yno cały czołs3 musi tak wynołkwiać?4 😉 Dyć joł wiym, że pizza ze szinkōm, keczupym i syrym to nawet małe bajtle umiōm zrobić, a joł zajś bych chcioł Wołs nakusić na eksperymynty. Tyn mōj je delikatny, ale arōmatyczny, a jak sie do tyj […]

Schab dlo ciyrpliwych (Schab gotowany w niskiej temperaturze)

Jak yno pisza tyn recept1, to już wiym, że niyftore2 moje ulubiōne kōmyntatorki zaroski3 pedzōm4: „To niy je dō mie, joł je za zgniōło5.” Ja, joł wiym, że jak czowiek widzi, że trza cojś rychtować bez 3 godziny, to zaroz dostołwo gyńsij skōrki, ale przeca to wcale niy znaczy, że bez 3 godziny trza stołć […]

Mirbetajg ze bananōma (Kruche z bananami)

Jak byjście sie chcieli zjejś kōnsek1 ciasta, a niy lubicie kupnego, ale tyż niy chce Wōm sie za kans smolić2 ze pieczyniym, to tyn mirbetajg bydzie idealny. Szło by pedzieć, że przeca sōm tera3 pozimki4, ale zarozki ftojś powiy: tyla łobiyrania. Jabka? Trza by bōło łostrugać…. A banany otwiyrocie, krajecie byle jak i fertich5 ! […]

Torta łod Kaufmanna (Tort skromności ;) )

Jak niy mołcie ciyrpliwojści1 do pieczynia, to ani tego niy czytejcie 😉 To niy torta z tych, co to sie pieke biszkopt, wciepnie na niego trocha dżymu, ślagzana2 i fertich3. Jak już fto jednak poświyńci te połra godzin, to efekt je richtig4 zaskakujōncy. Ciymno szokolada, beza, mascarpōne i śliwki moczōne we kōniaku… Robiōłech go 2 […]

Windbojtle (Ptysie)

Już dołwno żech niy zaglōndoł do tyj staryj ksiōnżki ze receptami1, kero mi pożyczōła kōmratka2 od moji Mutry3. Ksiōnżka ta moł w tym roku 90 lołt i bez to werciōłoby4 sie cojsik z ni upiyc, tym barzi, że nawet Pani Truda- bo tak sie nazywo ta kōmratka- gołdała mi, że sie mōm zrobić te windbojtle. […]