Schab dlo ciyrpliwych (Schab gotowany w niskiej temperaturze)

Jak yno pisza tyn recept1, to już wiym, że niyftore2 moje ulubiōne kōmyntatorki zaroski3 pedzōm4: „To niy je dō mie, joł je za zgniōło5.” Ja, joł wiym, że jak czowiek widzi, że trza cojś rychtować bez 3 godziny, to zaroz dostołwo gyńsij skōrki, ale przeca to wcale niy znaczy, że bez 3 godziny trza stołć przi piecu. Jak joł żech to warzōł, to żech tyn schab zostawiōł we bratrurze6 i żech sie poszoł do sklepu, bo jak sie coś waży we tymperaturze 65 stopni, to to sie przeca niy przipołli7. A jak potyn dołcie na stół kōnsek takigo miysa, to nawet nojbarzi zmiyrzło teściowoł bydzia musiała Wołs pochwołlić 😉

Co potrza?

1 kg schabu

skōrka ze jednyj citrōłny8

połra gałōnzek oregano

sōl i pieprz

Te warzynie to je trocha inspirowane francuskim sous-vide (czytej: su vid ), a oznaczo to warzynie miysa we woreczkach bez luftu9. Żeby tak to wszysko narychtować, to trza by mieć sprzynt za połra tysiyncy złotych, a my przeca sōm szporowliwi10 i sie znojdymy trocha tōńszo wersja. Joł żech sie tyn umyty i obkrajany ze tustego kōnsek schabu ze prziprawami (i citrōłnōm) wrajziōł11 do rynkołwa do pieczynia i szczelnie żech go zamknōł. Bratruła żech rozgrzoł na 65 stopni, a na piecu we gorku żech podgrzoł woda tyż do tyj samyj tympyratury (mōm taki fajny termōmetr, co to niy yno mierzi tympyratura łod ludzi, ale i idzie go przestawić na mierzynie tympyratury we izbie- niy, niy bōł wcale drogi 😉 ). Potyn żech wciep te miyso (w tym bojtlu12) do gorka, gornek doł do bratruły, nastawiōł zygor13 na 3 godziny i prawie po robocie. Jak już tyn czas przyjdzie, to trza ochōdzić14 te miyso we tymperaturze pokojowyj, a niyskorzi nojlepi je jeszcze wrajzić do lodōwki, żeby te wszyske soki ze tego miysa wlazły do niego nazod15 rajn16. Nim żech je doł na stōł, to żech je na chwila wciep na patelnia grillowo i fertich. A terozki już yno czeko na Wołs niebo we gymbie 😉

Schab dlo ciyrpliwych-małe

1przepis

2niektóre

3zaraz

4powiedzą

5leniwa

6piekarniku

7przypali

8cytryny

9powietrza

10oszczędni

11włożył

12woreczku, folii

13zegar

14ostudzić

15z powrotem

16do środka

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*