Nalywka ze czornych jagōdkōw (Nalewka z czarnej porzeczki)

Napocznōł żech jōm rychtować1 połra lołt2 do zadku3 ze mojōm Teściowōm i tak nōm zasmakowała, że do dzisiej kołżdego roku jōm nastawiōmy. Teściowa robi jōm niyroz trocha słabszoł, moja Muter- bo łona tyż sie w te nalywkowanie wciōngła4– niyroz robi yno trocha mocniyjszy kōmpot, ale przeca kołdży robi tak, jak mu smakuje. Choć w tym roku żech jōm przegołdoł5, co by kupiōła wiyncyj szpyrytusu i coś mi sie zdołwo6, że łod ni kōmratki7 bydōm miały z tego trocha wiyncyj uciechy. Ta farba8, tyn smak je niy do opedzynia9 – lekko goryczka, przełōmanoł tōm wygrzōnōm we słōńcu, gynstōm słodkojściōm. Jak jōm zrobicie rołz, to na drugi rok te jagōdki same Wōm bydōm włajzić do krauzy.

Co potrza?

2 kg czornych jagōdkōw

0,5 litra szpyrytusu

0,5 l gorzołki10

1,5- 2 szklōnek cukru

Umyte i obrane ze tych łogōnkōw (Polołki11 gołdajōm na nie szypułki) jagōdki wciepcie do srogi krauzy12, zalyjcie gorzołkōm i szpyrytusym i zapōmnijcie ło nich. Jak Wōm sie ło nich spōmni13 – te połra tydni to już im dejcie- to ślyjcie14 gorzołka do jaki flaszki15, a wiśnie po wiyrchu16 posujcie17 cukrym (tak na oko pó szklōnki). Jak puszczōm sok, to ślyjcie go do flaszki i zajś posujcie cukrym. I tak sie mogecie pobawić połra razy, a jak już bajecie widzieć, że tego soku je małowiela, to we jakim garcu pomiyszejcie to wszysko, co żejście ślywali z tyj krauzy do flaszkōw. Mogecie to przecedzić i wymiyszane wlołć do flaszkōw i tera zajś niech to sie trocha przegryjzie. Te owoce mogecie zjejś, mogecie sie ś nich zrobić dżymu- yno pamiyntejcie, co by nim niy futrować18 dzieci- abo uważcie sie ś nich kōmpotu. Po tym kōmpocie na pewno niy siadejcie za kerownicōm19, ale za to mogecie sie siednōńć przed telewizorym 😉 Smacznego i na zdrowie 🙂

Nalywka ze czornych jagodkow-małe

1przygotowywać

2lat

3wstecz

4wciągnęła

5namówiłem

6wydaje

7koleżanki

8kolor

9opowiedzenia

10wódki

11Polacy

12dużego słoika

13przypomni

14zlejcie

15butelki

16wierzchu

17posypcie

18karmić

19kierownicą

Post Author: klaudiuszkaufmann

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *