Wiśniōwka (Nalewka wiśniowa wiśniówką czasem zwana)

Robia roztomajte1 nalywki, ale ta ze wiśni to je cojsik tak dobrego, że bez ni niy umia sie już forsztelować2 mojego barku. Choć tak po prołwdzie to nawet niy wiym, czy mi idzie ło ta nalywka, czy ło te wiśnie, co to je potyn idzie wmōcić3. Joł ich niy pestkuja, bo wiadōmo, żech je trocha zgniōły4. Ja wiym, że tam w tym pestkach je tyn kwas, ale take trocha to nołs przeca niy zabije- przeca dzisiej to kaj sie czowiek niy łobrōci, to wszandy połno chymii5, a jeszcze nołs niy powalōło 😉

Jak żech już kejś pisoł, sōm dwie szkoły robiynia nalywkōw: jedni nojprzōd zasypujōm cukrym, a potyn gorzołkōm, a inksi na łopak6. Joł żech je z tych inkszych, bo nawet jak żech sie sprōbowoł narychtować jōm tak jak ci piyrsi, to wcale niy boła lepszoł.

Co potrza?

3 kg wiśni

0,5 litra szpirytusu

1 l gorzołki7

1,5- 2 szklōnek cukru

Umyte wiśnie wciepcie do srogi8 krauzy9, zalyjcie gorzołkōm i szpirytusym i zapōmnijcie ło nich na jake 2 miesiōnce. Jak Wōm sie ło nich spōmni10, to ślyjcie11 gorzołka do jaki flaszki12, a wiśnie po wiyrchu13 posujcie14 cukrym (tak na oko pó szklōnki). Jak puszczōm sok, to ślyjcie go do flaszki i zajś posujcie cukrym. I tak sie mogecie pobawić połra razy, a jak już bajecie widzieć, że tego soku je małowiela, to we jakim garcu pomiyszejcie to wszysko, co żejście ślywali z tyj krauzy do flaszkōw. Mogecie to przecedzić i wymiyszane wlołć do flaszkōw. Tera zajś niech to sie trocha przegryjzie, a Wy bez tyn czas mogecie sie rozkoszować tymi wiśniami. Same wiśnie, ze lodami, ze ciastkym… yno sie niy napiercie15 😉 Smacznego 🙂

Nalywka ze wiśni- małe

1różne

2wyobrazić

3zjeść

4leniwy

5chemii

6na odwrót

7wódki

8dużej

9dużego słoika

10przypomni

11zlejcie

12butelki

13wierzchu

14posypcie

15upijcie

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*