Nolywka ze czornych jagōdkōw (Nalewka z czarnej porzeczki)

Napocznōł żech jōm rychtować1 połra lołt2 do zadku3 ze mojōm Teściowōm i tak nōm zasmakowała, że do dzisiej kołżdego roku jōm nastawiōmy. Teściowa robi jōm niyroz trocha słabszoł, moja Muter- bo łona tyż sie w te nalywkowanie wciōngła4– niyroz robi yno trocha mocniyjszy kōmpot, ale przeca kołdży robi tak, jak mu smakuje. Choć w tym roku żech jōm przegołdoł5, co by kupiōła wiyncyj szpyrytusu i coś mi sie zdołwo6, że łod ni kōmratki7 bydōm miały z tego trocha wiyncyj uciechy. Ta farba8, tyn smak je niy do opedzynia9 – lekko goryczka, przełōmanoł tōm wygrzōnōm we słōńcu, gynstōm słodkojściōm. Jak jōm zrobicie rołz, to na drugi rok te jagōdki same Wōm bydōm włajzić do krauzy.

Co potrza?

2 kg czornych jagōdkōw

0,5 litra szpyrytusu

0,5 l gorzołki10

1,5- 2 szklōnek cukru

Umyte i obrane ze tych łogōnkōw (Polołki11 gołdajōm na nie szypułki) jagōdki wciepcie do srogi krauzy12, zalyjcie gorzołkōm i szpyrytusym i zapōmnijcie ło nich. Jak Wōm sie ło nich spōmni13 – te połra tydni to już im dejcie- to ślyjcie14 gorzołka do jaki flaszki15, a jagōdki po wiyrchu16 posujcie17 cukrym (tak na oko pó szklōnki). Jak puszczōm sok, to ślyjcie go do flaszki i zajś posujcie cukrym. I tak sie mogecie pobawić połra razy, a jak już bajecie widzieć, że tego soku je małowiela, to we jakim garcu pomiyszejcie to wszysko, co żejście ślywali z tyj krauzy do flaszkōw. Mogecie to przecedzić i wymiyszane wlołć do flaszkōw i tera zajś niech to sie trocha przegryjzie. Te owoce mogecie zjejś, mogecie sie ś nich zrobić dżymu- yno pamiyntejcie, co by nim niy futrować18 dzieci- abo uważcie sie ś nich kōmpotu. Po tym kōmpocie na pewno niy siadejcie za kerownicōm19, ale za to mogecie sie siednōńć przed telewizorym 😉 Smacznego i na zdrowie 🙂

Nalywka ze czornych jagodkow-małe

1przygotowywać

2lat

3wstecz

4wciągnęła

5namówiłem

6wydaje

7koleżanki

8kolor

9opowiedzenia

10wódki

11Polacy

12dużego słoika

13przypomni

14zlejcie

15butelki

16wierzchu

17posypcie

18karmić

19kierownicą

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*