Torta ze mandlami (Tort migdałowy)
Ôstatnio1 żech przeglōndoł tako fest2 staro ksiōnżka kucharskoł, kaj3 bōła4 torta, kero5 sie nazywała kamiynno. Szło tam prawie kilo mandli6, a inkszych7 składnikōw małowiela. Trocha mi sie to zdało za droge, ale mie zainspirowało do tyj torty. Je niy za słodkoł, leko8 mandlowoł i smak moł fajnie przełōmany dżymym ze czornych jagōdkōw9.

Co potrza?

7 jajec

7 łeżek cukru

1 łeżka pudecukru10

300 ml śmietōnki 30 abo 36%

250 syrka mascarpōne

100 g biołyj szokolady11

krauzka12 dżymu ze czornych jagōdkōw (choć niyftorzi13 bydom na nie gołdać porzeczki)

10 łeżek zmielōnych mandli (ok. 10 dkg)

troszka płatkōw mandlowych do postrojynia14 torty

4 łeżki mōnki pszynnyj

2 płaske łeżeczki proszku do pieczynioł

Biszkopt nojlepi upiyc dziyń naprzōd15. Piekymy 2 biszkopty: jedyn ajnfachowy16, a jedyn mandlowy.

Biszkopt mandlowy:

Ubijcie 3 biołka ze 3 łeżkami cukru na sztywnoł piana, a potyn wmiyszejcie tam pomału 3 żōłtka, 5 łeżek tartych mandli i łeżeczka proszku do pieczynioł. Wylyjcie do formy na torta i wrojście do bratruły17 rozgrzōnyj na 160 stopni na 30 minut. Po upieczyniu przewrōćcie ta froma do gōry dnym i ôstołwcie18 na chwila.

Biszkopt ajnfachowy:

Ubijcie 4 biołka ze 4 łeżkami cukru na sztywnoł piana (mogecie tam tyż dlo przełōmania smaku wciepnōńć ździebko soli). Potyn wmiyszejcie pomału 4 żōłtka, 4 łeżki przesiōnyj mōnki i łeżeczka proszku do pieczynioł. Wylyjcie na forma i do rozgrzōnyj na 160 stopni bratruły wrojście na 40 minut. Po upiyczyniu tyż przewrōćcie go do gōry dnym.

Jak ochōdnie (abo na drugi dziyń), przekrejcie tyn ajnfachowy biszkopt na pó na 2 placki i ta wewnyntrznoł strōna kołżdego posmarujcie dżymym (łostołwcie sie go tak ze 2 łeżeczki do strojynia).

We kōmpieli wodnyj (w jaki misce nad gorkym ze wrzōntkym) ôzpuśćcie19 szokolada i mogecie tam tyż kapnōńć troszka śmiytōnki (2-3 łeżki, a jak mołcie gynsto 36%, to yno jedna łeżka dejcie).

Jak sie fajnie ôzpuści i wymiyszo ze śmiytōnkōm, to mikserym połōnczcie ta biołoł szokolada ze syrkym mascarpōne na gładkoł kryjma20.

Ubijcie reszka śmiytōnki, a jak już baje fertich, to dejcie tam łeżka pudecukru i 5 łeżek mielōnych mandli i wymiyszejcie.

Na spodek przidzie piyrszy placek ajnfachowego biszkoptu z gōry posmarowany dżymym. Poła21 ubityj śmietōnki ôzsmarujcie22 na biszkopcie mandlowym i tōm posmarowanōm strōnōm wciepcie go na posmarowanoł dżymym strōna ajnfachowego. Tera przidzie warstwa śmietōnki i na nia klapnijcie drugi placek ajnfachowego biszkoptu (dżym do śmiytōnki).

Terozki po wiyrchu i na bokach ôzsmarujcie ta kryjma ze mascarpōne.

Jak już wszyjsko baje23 fertich24, to ôstanie25 już yno strojynie. Poukłołdejcie po wiyrchu26 trocha płatkōw ze mandli i porōbcie kryski ze dżymu- żeby sie lepi ôzprowadzoł27, to żech go trocha podgrzoł ze 2 łeżeczkami wody i jak sie zrobiōł rzołdszy28, to już fajnie szło nim po tyj torcie pokapać.

Smacznego 🙂

1ô= ło

2całkiem

3gdzie

4była, ō- samogłoska w wymowie między o i u

5która

6migdałów

7innych

8lekko

9czarnej porzeczki

10cukru pudru

11czekolady

12słoiczek

13niektórzy

14przyozdobienia

15wcześniej

16zwykły

17piekarnika

18zostawcie

19rozpuśćcie

20krem

21połowę

22rozsmarujcie

23będzie

24gotowe

25zostało

26na górze

27rozprowadzał

28rzadszy
2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*