Torta ze mandlami (Tort migdałowy)

Ôstatnio1 żech przeglōndoł tako fest2 staro ksiōnżka kucharskoł, kaj3 bōła4 torta, kero5 sie nazywała kamiynno. Szło tam prawie kilo mandli6, a inkszych7 składnikōw małowiela. Trocha mi sie to zdało za droge, ale mie zainspirowało do tyj torty. Je niy za słodkoł, leko8 mandlowoł i smak moł fajnie przełōmany dżymym ze czornych jagōdkōw9.

Co potrza?

7 jajec

7 łeżek cukru

1 łeżka pudecukru10

300 ml śmietōnki 30 abo 36%

250 syrka mascarpōne

100 g biołyj szokolady11

krauzka12 dżymu ze czornych jagōdkōw (choć niyftorzi13 bydom na nie gołdać porzeczki)

10 łeżek zmielōnych mandli (ok. 10 dkg)

troszka płatkōw mandlowych do postrojynia14 torty

4 łeżki mōnki pszynnyj

2 płaske łeżeczki proszku do pieczynioł

Biszkopt nojlepi upiyc dziyń naprzōd15. Piekymy 2 biszkopty: jedyn ajnfachowy16, a jedyn mandlowy.

Biszkopt mandlowy:

Ubijcie 3 biołka ze 3 łeżkami cukru na sztywnoł piana, a potyn wmiyszejcie tam pomału 3 żōłtka, 5 łeżek tartych mandli i łeżeczka proszku do pieczynioł. Wylyjcie do formy na torta i wrojście do bratruły17 rozgrzōnyj na 160 stopni na 30 minut. Po upieczyniu przewrōćcie ta froma do gōry dnym i ôstołwcie18 na chwila.

Biszkopt ajnfachowy:

Ubijcie 4 biołka ze 4 łeżkami cukru na sztywnoł piana (mogecie tam tyż dlo przełōmania smaku wciepnōńć ździebko soli). Potyn wmiyszejcie pomału 4 żōłtka, 4 łeżki przesiōnyj mōnki i łeżeczka proszku do pieczynioł. Wylyjcie na forma i do rozgrzōnyj na 160 stopni bratruły wrojście na 40 minut. Po upiyczyniu tyż przewrōćcie go do gōry dnym.

Jak ochōdnie (abo na drugi dziyń), przekrejcie tyn ajnfachowy biszkopt na pó na 2 placki i ta wewnyntrznoł strōna kołżdego posmarujcie dżymym (łostołwcie sie go tak ze 2 łeżeczki do strojynia).

We kōmpieli wodnyj (w jaki misce nad gorkym ze wrzōntkym) ôzpuśćcie19 szokolada i mogecie tam tyż kapnōńć troszka śmiytōnki (2-3 łeżki, a jak mołcie gynsto 36%, to yno jedna łeżka dejcie).

Jak sie fajnie ôzpuści i wymiyszo ze śmiytōnkōm, to mikserym połōnczcie ta biołoł szokolada ze syrkym mascarpōne na gładkoł kryjma20.

Ubijcie reszka śmiytōnki, a jak już baje fertich, to dejcie tam łeżka pudecukru i 5 łeżek mielōnych mandli i wymiyszejcie.

Na spodek przidzie piyrszy placek ajnfachowego biszkoptu z gōry posmarowany dżymym. Poła21 ubityj śmietōnki ôzsmarujcie22 na biszkopcie mandlowym i tōm posmarowanōm strōnōm wciepcie go na posmarowanoł dżymym strōna ajnfachowego. Tera przidzie warstwa śmietōnki i na nia klapnijcie drugi placek ajnfachowego biszkoptu (dżym do śmiytōnki).

Terozki po wiyrchu i na bokach ôzsmarujcie ta kryjma ze mascarpōne.

Jak już wszyjsko baje23 fertich24, to ôstanie25 już yno strojynie. Poukłołdejcie po wiyrchu26 trocha płatkōw ze mandli i porōbcie kryski ze dżymu- żeby sie lepi ôzprowadzoł27, to żech go trocha podgrzoł ze 2 łeżeczkami wody i jak sie zrobiōł rzołdszy28, to już fajnie szło nim po tyj torcie pokapać.

Smacznego 🙂

1ô= ło

2całkiem

3gdzie

4była, ō- samogłoska w wymowie między o i u

5która

6migdałów

7innych

8lekko

9czarnej porzeczki

10cukru pudru

11czekolady

12słoiczek

13niektórzy

14przyozdobienia

15wcześniej

16zwykły

17piekarnika

18zostawcie

19rozpuśćcie

20krem

21połowę

22rozsmarujcie

23będzie

24gotowe

25zostało

26na górze

27rozprowadzał

28rzadszy

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*