Szpajza francuskoł (Mousse au chocolat)
Ludzie sie bez wakacje smykajōm1 po cołkim świecie, próbujōm roztomajtego jedzynia, a potyn jadōm do dōm i sie myślōm, że zjedli by sie tego łōnego abo i tyj łōnyj 😉 I bez to żech sie pomyśloł, co by sam tera trocha powspōminać roztomajte rajzy2 i te wakacyjne smaki. Na poczōntek cojsik do pomaszkycynia3 ze Francji: Mousse au chocolat, na ftory u nos niyjedna ōłma4 by padała, co to je tako trocha inkszoł szpajza 😉

Co potrza?

200g szokolady (moge być jedna gorzkoł, a jedna mlycznoł)

25 g masła

3 jajca

50 g cukru

125 g krymōwki

2 łeżki wiśniōwki abo kōniaku

ździebko5 soli

Szokolada ze masłym sie rozpuście we jaki misce nad gorkym ze wrzōncōm wodōm, a jak już bydzie rozpuszczōnoł, to dejcie do tego 3 żōłtka i 2 łeżki sznapsa6.

Biōłka ubijcie ze cukrym na sztywnoł piana. Śmiytōnka we jaki osobnyj misce tyż ubijcie na sztywno- dejcie do tego ździebko soli.

Jak sie troszka ochōdzi7 ta szokolada ze dodatkami, to pomiyszejcie jōm delikatnie ze biōłkami i śmiytōnkōm. Dejcie do jakich fajnych szklōnek abo azjetek8 i wrojście do lodōwki aby na godzina, a nojlepi na 2, a potyn… smacznego 🙂

SZpajza francuskoł-małe

1włóczą

2podróże

3do posmakowania

4babcia

5szczyptę

6alkoholu

7ostudzi

8salaterek
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*