Szpajza francuskoł (Mousse au chocolat)

Ludzie sie bez wakacje smykajōm1 po cołkim świecie, próbujōm roztomajtego jedzynia, a potyn jadōm do dōm i sie myślōm, że zjedli by sie tego łōnego abo i tyj łōnyj 😉 I bez to żech sie pomyśloł, co by sam tera trocha powspōminać roztomajte rajzy2 i te wakacyjne smaki. Na poczōntek cojsik do pomaszkycynia3 ze Francji: Mousse au chocolat, na ftory u nos niyjedna ōłma4 by padała, co to je tako trocha inkszoł szpajza 😉

Co potrza?

200g szokolady (moge być jedna gorzkoł, a jedna mlycznoł)

25 g masła

3 jajca

50 g cukru

125 g krymōwki

2 łeżki wiśniōwki abo kōniaku

ździebko5 soli

Szokolada ze masłym sie rozpuście we jaki misce nad gorkym ze wrzōncōm wodōm, a jak już bydzie rozpuszczōnoł, to dejcie do tego 3 żōłtka i 2 łeżki sznapsa6.

Biōłka ubijcie ze cukrym na sztywnoł piana. Śmiytōnka we jaki osobnyj misce tyż ubijcie na sztywno- dejcie do tego ździebko soli.

Jak sie troszka ochōdzi7 ta szokolada ze dodatkami, to pomiyszejcie jōm delikatnie ze biōłkami i śmiytōnkōm. Dejcie do jakich fajnych szklōnek abo azjetek8 i wrojście do lodōwki aby na godzina, a nojlepi na 2, a potyn… smacznego 🙂

SZpajza francuskoł-małe

1włóczą

2podróże

3do posmakowania

4babcia

5szczyptę

6alkoholu

7ostudzi

8salaterek

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*