Kulki ze mlyka w proszku (Mleczne trufle ;) )

Piyrwy1 na kołżdym2 wiynkszym fajerze3, a już na zicher4 na weselu, szło trefić5 take fajne małe kulki. Robi sie je ajnfachowo6 i dojś gibko7, besto8 jak mołcie9 mlyko w proszku, to idzie sie je narychtować10, jak bezuch11 już je w drōdze12. Nojlepi jeszcze do nich tak dać kapka13 jakego sznapsa14, ale jak mołcie bajtle15, to sie mogecie szczelić yno16 te bezalkoholowe.

Co potrza?

kostka masła- 200g

200 g mlyka w proszku

200 g pudecukru17

pó keliszka gorzołki18

Choć joł żech to tyż zrobiōł we wersji trocha mani19 słodkyj:

kostka masła

300 g mlyka we proszku

100 g pudecukru

pó keliszka gorzołki (fajnie sam20 pasuje rum)

Wciepujecie21 składniki do miski, wyrobiołcie22, robicie małe kulki, do lodōwki i fertich23. Nawet małe bajtle by umiały to narychtować- yno wtedy bez sznapsa 😉 Mogecie tyż kłajś24 te kulki na take małe ôblaty25, jak je mołcie. Mie już ôstało yno napisać: smacznego 🙂

1dawniej

2każdej

3imprezie

4na pewno

5spotkać

6prosto

7dość szybko

8dlatego

9macie

10przygotować

11goście

12ō- samogłoska w wymowie między o i u

13kropelkę

14alkoholu

15dzieci

16tylko

17cukru pudru

18wódki, alkoholu

19mniej

20tutaj

21wrzucacie

22wyrabiacie, mieszacie

23gotowe

24kłaść

25ô= ło

Please follow and like us:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
8 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*