Chop rajzuje: Hotel pod Jedlami we Wiśle

We czyrwcu mōm tyla rajzowania1, że nawet niy ma czasu, żeby siednōńć i co napisać. A to do roboty do Berlina, a to do Mutry, a to do Teściowyj… dobrze, że na jedyn weekynd udało mi sie ze familijōm wyskoczyć do Wisły- tam to sie bez jednego Adama yno skołkanie liczy 😉

Jak dostołech zaproszynie do Hotelu po Jedlami, to żech sie myśloł, co jo tam byda robiōł, ale jak żech yno wlołz w tym hotelu na balkōn i żech ôbejrzoł tyn widok, to mi sie stamtōnd niy chciało wyłajzić, a nojlepi to bych sie tyn widok spakowoł do kofra2 do dōm.

Z tego balkōnu niy chce sie złajzić.

Za starego piyrwy to bōł dōm wczasowy dlo hutnikōw ze Huty Batory we Chorzowie, ale z tamtych czasōw to ôstoł już yno dynkmal hutnika, kery je przi ajnfarcie3, a coło reszta tak wyrychtowali, że niy bōłoby gańba4 sam nawet jakego lepszego gojścia ze zagranicy zaprojsić- tak to je, jak sie mo modego dyrechtora, kerymu5 sie chce i kery tukej prawie sōm przemalowoł wszyjske ściany 😉

Z balkōnu richtich fajnie ôglōndało sie tyż burza-tu już sie prawie skōńczōła.

Izby sōm sroge, fajne łaziynki i do tego tyn balkōn jak marzynie. We izbie mołcie czajnik, keby Wōm sie zachciało nad ranym tyju6, a przi recepcji je tako izba, kaj sie nawet mogecie wybiglować7 galołty8, kebyjście sie chcieli fajnie ôblyc9 na kolacja ze tōm swojōm damōm.

 

Tera to sie na balkōnie idzie napić lampka wina 🙂

Niy bōłbych Chopym w kuchni, keby żech niy pedzioł czego ô jedzyniu, a przijechołech tam choby nojwyższo izba kōntroli 😉 Niy ma tam restauracji a’ la cart, kaj sie wybiyro ze menu, co by sie chciało wmōcić10, yno na obiadokolacja podołwajōm to, co je narychtowane na tyn dziyń. Mo to jednyn srogi plus: dziynnie mołcie świyżo uwarzōne jedzynie, a niy fast food ze mikroweli. Na stōł dostaniecie cało waza zupy i musza Wōm pedzieć, że dziynnie żech sie robiōł dolywka, bo bōły take dobre: rołz kapuśniok, a rołz zupa ze ōłberiby11. We kuchni warzōm kobiyty ze okolicy, kere jakosik niy wynołkwiajōm12, yno mołcie richtich13 dōmowe jedzynia. A keby fto mioł jako dieta: wegetariańskoł, bezglutynowo abo wegańskoł, to jak to zgłosi na recepcji, to bez dopłaty bydzie dostołwoł specjalnie narychtowane menu. Na śniołdanie je taki srogi wybōr roztomajtych rzeczy, że kołżdy znojdzie cojsik dlo siebie, a w niyjednym cztyrogwiołzdkowym hotelu niy dostaniecie tyla, co sam przi tych trzech szternach14. Lokalne syry, dobre szinki, warzywa… jedyne do czego mōg bych sie doczepić, to kawa, ale dyrechtor osobiście mi obiecoł, że myśli nad nowōm kafyjmaszinōm.

Przijechoł żech tam ze małym dzieckym i bez to miołech we izbie narychtowane łōżeczko turystyczne, na dole je tam fajno eka15 ze zabawkami, a na dworze plac zabaw. Hotel je na gōrze i bez to na szpacyry16 ze wōzkym sie tam niy nastawiejcie, ale jak sie zjedzie na dōł, to je tam gryfny park, idzie poszpacyrować przi rzyce abo na prōmynadzie. Byli my we muzeum, kaj idzie ôbejrzeć, jako to sie sam piyrwy żōło17– i moja dziołcha18 zarozki miała cało sesja zdjyńciowo we ławkach ze staryj szkoły 😉

Nojlepi tam jechać autym, bo jak czowiek trefi bez lato na taki stary cug19 bez klimy, to sie mogecie po drōdze uwarzić. A kebyjście jednak jechali tam cugym, to lepi wysiednōńć na stacji Uzdrowisko, bo na Wisła Dziechcinka to ledwo idzie wylyjś ze cuga na perōn- miasto mōgło by sie barzi tam postarać. A jak już wysiedniecie i mołcie ciynżki kofer, to na gōra lepi sie wejście taksa, choć ône sōm tam tak droge, jak we Berlinie 😉

Kebyjście sie chcieli na chwila dychnōńć, pomiyszkać we czystych i gustownie narychtowanych izbach ze widokym jak ze ôbrołzka, to Hotel pod Jedlami je do tego idealny.

A jak przi rezerwacji napiszecie: Gryfnie, to bydziecie mieć jeszcze tōni 🙂

A jak mołcie jeszcze jake pytania, to na zicher sam znojdziecie odpowiedzi:

https://www.podjedlami.pl/po-slonsku

Wisła Wōm gołdo dobranoc 🙂

1jeżdżenia

2walizki

3bramie

4wstydu

5któremu

6herbaty

7wyprasować

8spodnie

9ubrać

10zjeść

11kalarepy

12wydziwiają

13naprawdę

14gwiazdkach

15kącik

16spacery

17żyło

18córka

19pociąg

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*