Babka ze starego receptu (Kobieta ze… chyba się zagalopowałem w tych tłumaczeniach ;) )

Już 2 tydnie1 tymu spominoł2 żech sam3 ło staryj ksiōnżce,4 co mi jōm5 pożyczała kōmratka6 łod moji Mutry.7 Driny8 we tyj ksiōnżce bōła tako trocha mańszo,9 kero10 niy miała umszlagu11 i bez to ciynżko bōło12 pedzieć,13 co to za jedna. We receptach14 bōł ale wypisany proszek do pieczynioł jednyj staryj firmy, co to do dzisiej mo take same miano.15 Pomyśloł żech sie, że zrobia take małe dochodzynie, żeby sie dowiedzieć, kedy bōła wydano ta ksiōnżeczka- mo yno sześdzisiōnt połra16 zajtōw.17 Tak żech po tyn internetach lotoł, że żech doszoł do tego, że już na poczōntku XX w. dochtōr18 łod pudingōw19 i inkszych20 zaczōn21 wydołwać broszury ze receptami. Ta moja bōła wydano we 1926 roku i gynau22 tera moł swōj 90. gyburtstag23– tego, że je napisanoł po niymiecku i gotykym, to żejście sie chyba domyślyli ;). Tako babko to możno na srogi fajer24 je za ajnfachowo,25 ale jakosić trza zaczōńć, a joł żech sie pedzioł, że jak zaczynać, to łod piyrszego receptu ze ksiōnżki 😉

Co potrza?

250 g masła

200 g cukru

3- 6 jajec (joł doł 5)

500 g mōnki26 pszynnyj
0,5 paczki proszku do pieczynioł (bydzie ze 2 łyżeczki)

szklōnka27 mlyka

100 g koryntek (piyrwy ludzie rozróżniali rodzynki na roztomajte zorty28koryntki sōm małe i prawie czorne; joł żech ich niy znod i dołech sam pokrajane29 suszōne śliwki- przeca Chopa by chyba pokryńciōło, keby mioł tak wszysko zrobić wedle30 receptu 😉 )

100 g rodzynkōw

50 g zitronatu (abo citronatu) jedne opakowanie ( to mie tyż zaskoczōło, a łokozało sie, że nawet dzisiaj je idzie dostać we sklepie- je to kandyzowano skōrka cytronu, a inkszo nazwa to cedrat; to je owoc starszy łod citrōłny31, moł rubo skōra, a łod niego ze soku robi sie kwasek cytrynowy- pōnojś32 😉 )

skōrka ze citrōłny

50-80 g płatkōw ze mandli33

Przi tych składnikach to żech sie zajś rozpisōł, ale niy bōjcie sie, niy byda Wōm robiōł klasōwek z tego, co żejście sam zapamiyntali 😉

Piec sie rozgrzyjcie na 160 stopni- w tych starych receptach to przeca niy ma podanyj tymperatury, yno piszōm: dejcie do dobrze abo średnio nagrzōnego pieca; ale co to, Chop sie niy do rady?

Masło utrzyć- joł tam robia to mikserym, bo mie sie niy chce kryńcić warzechōm we misce 😉 Dodejcie tam cuker, żōłtka i dobrze rozmiyszejcie. Potyn przidzie mōnka, proszek i mlyko, a jak łone sie fajnie połōnczōm, to wciepcie34 bakalie i ubito piana ze biōłek.

Na dōł łokrōngłyj formy posypcie mandle, na to przidzie ciasto i rajn35 do pieca na 75 abo i 90 minut- wszysko zależy łod pieca i jak bajecie widzieć, że sie za mocno brōnołci,36 to wyciōngejcie. Łoni piyrwy piykli to 1,5 godziny, a dzisiej przy tyj technice to wszysko idzie gibciyj.37 Łostało mi Wōm życzyć yno jeszcze smacznego 🙂

 

Babka ze starego receptu- małe

1tygodnie

2wspominałem

3tutaj

4ō– samogłoska w wymowie między o i u

5

6koleżanka

7mamy

8w środku

9mniejsza

10która

11okładki

12było

13powiedzieć

14przepisach

15nazwę

16kilka

17stron

18doktor

19budyniów

20innych

21rozpoczął

22dokładnie

23urodziny

24uroczystość

25za zwykła

26mąki

27szklanka

28odmiany

29pokrojone

30według

31cytryny

32podobno

33migdały

34wrzućcie

35do środka

36przypieka

37szybciej

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*