Pierniki (na północ i wschód od Śląska występują pod taką samą nazwą ;)

Roztomajte mōndre1 ludzie sie spiyrajōm,2 fto3 wynalołz pierniki. Joł tam to smola4 i wia yno,5 że tyn recept6 dała moji Mutrze7 pani Truda, a ta zajś dostała go ze 40 lołt8 tymu łod jaki kōmratki we robocie, a łod kogo ta go miała, to już wiy tera yno sōm Pōn Bōczek. Przez lata piykła9 je moja Muter, a w tym roku joł10 żech sie wziōn11 za robota. Już na drugi dziyń bōły miynke,12 a co to dopiyro bydzie na Wilijoł…13

Co potrza?

1,5 kg mōnki pszynny
250 g masła
75 dkg cukru
6 płaskich łyżeczek sody oczyszczōnyj
3 łyżeczki łoctu14
3 opakowania prziprawy do piernikōw (nojlepi niy tyj nojtōńszyj), a kebyjście chcieli jōm narychtować samymu, to sam znojdziecie recept: https://chopwkuchni.pl/?p=1826
0,5 kg miodu sztucznego (Ōłma15 padała,16 że ze prawdziwym sōm twarde, choć joł tam doł tyż trocha prawdziwego- do smaku- i bōły miynke)
10 dkg kakao
5 jajek
17 szklōnki mlyka18

Masło i miód dejcie19 do gorka i na małym łogniu niech sie z tego zrobi syrop- uważejcie, żeby sie za mocno niy przibrōnołciōło.20 A we srogyj21 misce pomiyszejcie22 sie: mōnka, kakao, cuker i prziprawy. Potyn zrōbcie sie tam małoł23 dziura, wsujcie24 tam soda i polyjcie jōm25 łoctym- bydzie sie fajnie warzōło.26
Pośrodku tyj miski wbijcie jajca, wlyjcie mlyko i ochōdzōny27 syrop. Tera sie zacznie zabawa ze urołbianiym.28 Nojprzōd29 urobiejcie to we środku i pomału się dobiyrejcie mōnki ze bokōw, aż ze wszyskego zrobi sie Wōm tako srogoł błyszczōnco kula. Tera dejcie ji trocha odpocznōńć, zrobcie sie tyju30 abo kawy i zaro jadymy dali31 😉
Piec włōnczcie na 180 stopni, przigotujcie sie ze 2 abo 3 blachy (dejcie na nie papiōr do pieczynioł), trocha mōnki do podsypywania, nudelkula32 i jako stolnica. Wejście sie kōnsek33 ciasta, posypcie na stolnica i nudelkula trocha mōnki i rozwałkujcie sie te ciasto tak na 0,5 cm. Tera powyciskejcie sie w nim jake tam mołcie34 forymki, pierniki na blacha i do pieca  na 8-12 minut (wszysko zależy łod pieca). Dejcie pozōr,35 żeby niy bōły36 za ciymne. Do ciasta, co Wōm zostało po wyciśniyntych piernikach, dobiercie sie trocha nowego i jedziecie dalyj z tōm robotōm.
Jak już wszyske sōm37 upieczōne, to sie chwila odpocznijcie, a potyn lukrowanie i strojynie.
Luker to cuker puder i woda abo sok ze citrōłny.38 Dejcie pozōr, żeby niy bōł za rzołdki,39 bo Wōm spłynie i bydziecie mieć kans40 ciarajstwa.41 Mogecie tyż dodać do lukru kakao- to bajecie mieć ciymniyjszy. Mogecie tyż te pierniki sie czym na wiyrchu posuć42– knōcikōma43 abo czym tam mołcie. Moja Teściowo dołwo na szklōnka cukru pudru jedne biōłko i to miksuje. Tyn luker je potyn taki fajnie bioły. Kōniec tego czytania, biercie sie za robota 😉

Pierniki- małe

1mądrzy; ō- samogłoska w wymowie pomiędzy o i u

2spierają

3kto

4nie przejmuję się tym

5tylko

6przepis

7mamie

8lat

9piekła

10ja

11wziąłem

12miękkie

13Wigilia

14octu

15babcia

16mówiła

17pół

18mleka

19włóżcie

20nie przypaliło, nie było za brązowe

21dużej

22pomieszajcie

23małą

24wsypcie

25

26gotowało

27schłodzony

28wyrabianiem

29najpierw

30herbaty

31dalej

32wałek do ciasta

33kawałek

34mają Państwo

35uważajcie

36były

37

38cytryny

39rzadki

40dużo

41bałaganu

42posypać

43podłużna posypka

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
4 Komentarze

  1. Jestes super synek.Ty pierniki som fajne i podobo mi sie to ze piszesz tak jak godosz.bydym czynsto zaglondac na Twoja stronke .Jo je z Cieszyna i tez rzondzem po naszymu.Mom wiela fajnych receptow aji starych z Czech jak co to pisz na mejla.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*