Syrnik czorno-bioły (Sernik czarno-biały…choć nie do końca ;) )

Wielkanoc coroz to bliżyj i trza sie pomału1 brać za jedzynie, kerego2 niy moge zabraknōńć przi świōntecznym fajrowaniu3. Za starego piyrwy we moji familiji niy bōło, jakby to dzisiaj pedzieć4, za kans5 „tradycji kulinarnych”. We Wielki Piōntek sie zjedli śledzia, a na niydziela bōły kroszōnki, szinka i kołocz. Tera sie to trocha zmiynio i nawet w tych chałpach, kaj6 piyrwy ło świyncōnce ani niy słyszeli, to tera we Wielkoł Sobota cisnōm7 do kojścioła ze koszyczkym. A jak idzie o słodkojści, to jak czowiek sie pomyśli ło Wielkanocy, to zarozki moł we łebie8 syrnik. Możno to i dō nołs prziszło ze Rusyji9, kaj sie na te Świynta zawsze jy Pascha? Syr i jajca sōm symbolym łod nowego życia, a te wszyske bakalie to richtig10 luksus i czowiek zarozki wiy, że to niy je byle jaki dziyń. Tyn mōj syrnik niy bydzie za wymyślny i bez to nawet te ludzie, co to im niy nojbliżyj do pieczynioł, dajōm sie śnim11 rada.

 

Co potrza?

Czorne:

40 dkg mōnki pszynny

2 łeżki cukru

1 łeżeczka proszku do pieczynioł

200 g masła

2 łeżki kakao

4-5 łeżek śmiytōnki (12 abo 18%)

kapka arōmatu rumowego

Biołe:

1 kg syra (nojlepi ze wiaderka, bajecie mieć mani12 roboty)

połra łeżek śmiytōnki- idzie pedzieć, że mogecie sam dać reszta śmiytōnki, jak żejście mieli akurat take małe pudełko

1 łeżka masła

25 dkg cukru

2 łeżki kartofylmyjlu13

4 jajca

1/3 szklōnki rodzynek

1/3 szklonki pokrōnych suszōnych moreli

2-4 łeżek rumu

 

Nojprzōd14 sie zalyjcie te rodzynki rumym- nojlepi kebyjście sie to zrobiyli dziyń pryndzyj.

Tera wszyske „czorne” składniki wciepcie do jaki miski, zagniyćcie, zróbcie sie z nich 2 kulki i wrojście na godzinka do zamrażalki. I nim sie wejźniecie za dalszoł robota, to mołcie kans czasu na kafyj abo i na klachy15 ze jakōm kōmratkōm16 😉

Jak już we zamrażalce te nasze „czorne” ciasto bydzie fajnie twardōńć, to sie oddzielcie biołka łod żōłtek- żōłtka dejcie do jaki wiynkszyj miski, a biołka we jaki mańszyj utrzaskejcie17 na sztajfno18 piana. Do żōłtek dejcie cuker i wymiksujcie. Niyskorzi19 dejcie tam śmiytōnka, masło, kartofylmyjl i syr. Jak już te wszyske składniki sie wymiyszajōm, to wciepcie tam piana i za chwila tyż te rodzynki i morele.

Rozgrzyjcie piec na 200 stopni i przigotujcie sie forma. Mogecie sie tyn syrnik dać i do taki kwadratowyj formy- wtedy bajecie20 mieć go trocha niższy- abo do normalnyj tortownicy.

Wyciōngcie ze zamrażalki te „czorne” ciasto, wejście sie jake tarło21 i na tych srogich22 łoczkach potrzyjcie na spodek formy jedna kulka. Na to wylyjcie syrnik, a na wiyrch23 zajś przidzie ta potarto kulka „czornego”.

Wrojście24 go do pieca nojprzōd na 10 min na 200 stopni, a potyn sie zmniyjszcie tymperatura na 180 i niech sie łon tam siedzi ze 40 abo 50 minut. Pod kōniec patrzcie, żeby sie niy przipołlōł25, bo przeca26 kołżdy piec je inkszy i trza dołwać pozōr27. Jak byjście tyn syrnik robiyli we tortownicy, to na pewno bydzie musioł siedzieć we piecu chwila dużi.

Tera nōm już yno łostało poczekać, żeby tyn nasz syrnik sie trocha ochōdziōł i… smacznego 🙂

Syrnik czorno-bioły- małe

1powoli

2którego

3świętowaniu

4powiedzieć

5dużo

6gdzie

7idą

8głowie

9Rosji

10prawdziwy

11z nim

12mniej

13mąka ziemniaczana

14najpierw

15rozmowy

16koleżanką

17ubijcie

18sztywną

19później

20będziecie

21tarkę

22dużych

23górę

24włóżcie

25przypalił

26przecież

27uważać

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*