Nolywka ze mlycza (Nalewka z mniszka lekarskiego)

Ta nolywka to je taki trocha eksperymynt- jak pisza tyn tekst, to niy wiym jeszcze do kōnca, jako bydzie smakować za połra miesiyncy, ale z tego, co żech już prōbowoł, to werci1 sie jōm narychtować2. Bo to, że taki mniszek je dobry na trołwiynie, kaszel, odpornojść, wōntroba i wiela inkszych, chyba już wiymy- niy ma co za dużo gołdać: to je aptyka we flaszce 😉

Pamiyntejcie yno, żeby niy pomylić mniszka ze mlyczym zwyczajnym. Zbiyrōmy yno te kwiołtki, kere rosnōm na pojedynczym sztynglu3, kery je driny4 pusty.

Co potrza?

na pó litrowy gorczek kwiołtkōw potrza pó litra szpyrytusu

pó litra wody

łeżka miodu (obo i trocha wiyncyj)

sok ze jednyj citrōłny

Nojprzōd5 zbiyrołcie6 kwiołtki- nojlepi do materiałowyj tasi7 abo koszyka, potyn trza je wysuć8 na godzinka, dwie abo trzi na bioło płachta9, żeby pouciekały ś nich chrobołki10. Gołdajōm11, że tych kwiołtkōw moł sie niy myć- joł żech niy mōł, yno żech im zrobiōł porzōndny dyszcz 😉

Dejcie12 je potyn do krauzy13, zalyjcie szpyrytusym i ôstawcie14 na tydziyń- choć joł żech to nawet trocha przeciōngnōł. Potyn przelyjcie to bez gaza abo jaki kōnsek materiału i richtich15 dobrze wyciście kwiołtki. Szpyrytus przidzie nazod16 do krauzy, a do kwiołtkōw wlyjcie pó litra wody i powołrzcie17 je bez chwila. Jak sie tyn wywar ochōdzi, to przelyjcie go zajś bez gaza, wyciście te kwiołtki (im już mogecie podziynkować), dejcie sok ze citrōłny i wmiyszejcie miōd- dejcie nojprzōd łeżka, a keby Wōm to bōło po wymiyszaniy ze szpyrytusem za mało słodke, to mogecie dać i drugo, trzecio… nojlepi keby bōło wiyncyj szpyrytusu, jak miodu 😉

Terołzki pomiyszejcie to ze szpyrytuseym ze krauzy, odstołwcie na połra miesiyncy i… prost18 🙂

1opłaca

2przygotować

3łodydze

4 w środku

5najpierw

6zbieracie

7torby

8wysypać

9prześcieradło

10robaki

11mówią

12dajcie

13słoika

14zostawić

15naprawdę

16z powrotem

17pogotujcie

18na zdrowie

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*