Udzik po żydowsku (Udko po żydowsku)

Jak sie już Wōm1 zmiyrzły2 kurczaki posute3 samōm4 solōm, pieprzym i paprykōm, to joł5 bych Wołs chcioł zachyńcić do tego richtig6 ajnfachowego7 dania. Nic sie niy trza natrołpić8, a smak mołcie blank9 inakszy10, a do tego zawsze sie jeszcze mogecie poasić11, że warzicie12 dania ze kuchniōw ze cołkego13 świata. Sam żech napisoł, że to sōm […]

Hauskyjza (Śląski ser smażony)

Hauskyjza łaziōła1 za mnōm2 od dugszego3 czasu, ale moja Baba4 niy dała mi jyj5 zrobić we miyszkaniu, bo by mie chyba wyczasła6 ze tym smrodlawym syrym.7 Dopiyro jak żech przijechoł do Teściowyj, co mo8 wiynkszo chałpa,9 znod żech w ni10 tako izba,11 kaj12 żech się mōg postawić miska ze tym syrym. Smrōd bōł z kołżdym13 […]