Panczkraut abo ciapkapusta (Śląskie danie regionalne na bazie ziemniaków i kapusty)

Panczkraut je do ślōnski1 kuchni jak Mōna Liza do Luwru- jak żejście go niy jedli, to psińco2 ô3 ni4 wiycie. Piyrwy5 niy bōło ślōnski rodziny, co by go aby rołz6 za tydziyń niy miała na stole. U moji7 Mutry8 w dōma bōł9 pōnojś10 w kołżdo11 sobota. Nojlepszym kamratym12 panczkrautu sōm karminadle, choć joł żech sie […]

Kapuśniok golōnkowy (Kapuśniak golonkowy)

Łostatnio1 żech sam pisoł o golōnkach i jak fto2 take robiōł i łostoł3 mu tyn wywar, to je łon4 idealny na kapuśniok. Jedyn chop to już mie od lata mynczy,5 żebych sam wciep6 recept7 na kapuśniok, ale jak na dworze bōł8 chic,9 to czowiek myśloł yno10 jak by sie tu ochōdzić.11 I trza jeszcze bōło12 […]