Abgeryjta ze Paniōwek (Babka z Paniówek)

Zarozki1 na poczōntku2 Wōm powiym, że we mianie3 niy idzie ô4 nazwa składnika, ale wiejś ze keryj5 żech tyn recept6 dostoł7. Kamrat8 ôd moji Mutry9 mi padoł10, że tam majōm nojfajniyjesze abgeryjty i do tego jeszcze spaczoł11 mi na nie recept. Joł żech musioł tyż troszka pozmiyniać i nawciepowoł12 żech tam bakaliōw richtich13 na bogato, ale Wy mogecie sie jōm zrobić yno ze skōrkōm ze citrōłny i rodzynkami abo i bez dodatkōw. Recept je trocha podobny, do moji „Babki ze starego receptu” ( http://chopwkuchni.pl/?p=421 ), ale aby widać, że te stare recepty sie niy tracōm, a my cołki14 czas lubiymy maszkycić.15

Co potrza?

500 g mōnki pszynnyj

250 g masła

5 jajec

150-250 g cukru (joł żech doł mani16, ale jak lubicie barzi słodke…)

cuker waniliowy (joł żech doł arōmat, bo to tera trudno znojś cuker waniliowy, bo yno wszyjske sōm wanilinowe- jedna literka, a rōżnica srogoł17)

szklōnka mlyka

15 g proszku do pieczynia

Bakalie: joł żech doł płatki ze mandli18, rodzynki, morele, kandyzowane wiśnie i kandyzowany citrōnat19, ale mogecie sam wciepnōńć20 jake yno21 bakalie lubicie i baje22 to już Wasza wersja tyj abgeryjty ze Paniōwek

Masło, cuker, cuker waniliowy i żōłtka (wciepowane po jednym) pouciyrejcie na gładkoł masa- joł to robioł mikserym i wciep żech wszyjske żōłtka na rołz23, bo żech je zgniōły24 😉

Do tego przidzie mōnka, proszek do pieczynioł, mlyko i ubite na piana biołka. Pomału sie to rozmiyszejcie, wlyjcie do formy- mogōm być 2 mańsze25 podłużne, jedna wiynkszoł abo ôkrōngłoł26.

Bratruła27 rozgrzyjcie na 180 stopni i wrojście28 tam nasza abgeryjta na godzinka. Pod kōniec mogecie jōm dziubnōńć jakōm29 wykałaczkōm i ôbejrzeć, czy sie niy kleji dō ni jeszcze surowe ciasto. Jak bydzie niyôbklejōno, to wiycie, że mogecie abgeryjta wyciōngać ze bratruły, ôchōdzić30 i brać sie za jedzynie. Smacznego 🙂

1zaraz

2ō- samogłoska w wymowie między o i u

3nazwa

4ô= ło

5której

6przepis

7dostałem

8kolega

9mamy

10powiedział

11załatwił

12nawrzucałem

13naprawdę

14cały

15jeść słodycze

16mniej

17duża

18migdałów

19to kandyzowana jedna z odmian cytryny

20wrzucić

21tylko

22będzie

23raz

24leniwy

25mniejsze

26okrągła

27piekarnik

28włóżcie

29jakąś

30ostudzić

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*