Pstrōng ze sezamym (Pstrąg w sezamie)

Zdołwałoby sie, że niy ma barzi1 ajnfachowego2 dania, jak ryba we paniyrce, ale styknie3 dodać do ni jaki inkszy4 składnik i już mōmy blank5 nowy smak. Jo6 pomiyszoł tarto bōłka7 ze sezamym i tak sie myśla, że tyj rybie już wiyncyj niy trza8.

Co potrza?

500 g fileta ze pstrōnga- jo żech znołd9 takego fajnego łososiowego

bōłka tarto (sam niy ma co tego przeliczać na łeżki, wsujcie10 trocha do miski, a jak braknie, to dosujcie 😉 )

połra11 łeżek sezamu

połra łeżek mōnki

jajco

sōl i pieprz

citrōłna12

olyj do smażynia

Pstrōng łososiowy mo tako fajno farba13, jak łosoś (choć niy je taki intynsywny we smaku), delikatne miyso i do tego trocha tōńszy niż tyn właściwy. Jo żech mioł filet ze skōrōm, ale żech fajnie to miyso ôddzielōł (pamiyntejcie, że werci sie tyż jeszcze wejrzeć, czy niy ôstały sie tam jake ôjści14).

Pokrejcie pstrōnga na trocha mańsze kōnski15, posōlcie, popieprzcie i pokapejcie16 sokym ze citrōłny. Chwila niech sie tak przegryjzie. Na jednym talyrziku nasujcie trocha mōnki, na inkszym wymiyszejcie bōłka tartoł ze sezamym (tak 1/3 sezamu na 2/3 bōłki), a w trzecim łozfyrlejcie17 jajco.

Potyn obkulejcie ryba we mōnce, dejcie do jajca, a na kōniec do bōłki ze sezamym. Take ôbkulane pstrōngi wciepcie na łozgrzōny olyj, przibrōnołććie18, kapnijcie na nie jeszcze trocha citrōłny i sie biercie za jedzynie. Smacznego 🙂

1bardziej

2prostego

3wystarczy

4inny

5całkiem

6ja

7ō- samogłoska w wymowie między o i u; bułka

8potrzeba

9znalazłem

10wsypcie

11kilka

12cytryna

13kolor

14ości

15mniejsze kawałki

16pokropcie

17roztrzepcie

18przypieczcie

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*