Baumkuchyn (Sękacz)

Kedyjś1 żech sie myśłoł, że sękacz to je nojbarzi2 polske ciasto na cołkim świecie. Ôstatnio3 żech trocha posznupoł4 po internecie i sie ôkołzało5, że wszyjske kraje dookoła majōm6 swoje wersje tego ciasta, a tyn nojstarszy recept7 prziszoł pōnojś8 z Niymiec. Dugo ciōngło9 mie do tego, żeby sie takego sękacza abo baumkuchyn narychtować10 na blasze. Normalnie to sie go krynci na rożnie na srogim11 drōngu. Tyn recept to je połōnczynie sękacza i baumkuchen- tyn drugi ja normalnie barzi marcypanowy. Wyszło richtich12 fajnie i wcale sie tego dugo niy rychtuje.

Co potrza?

250 g masła

1 szklōnka cukru

7 jajec

1 szklōnka mōnki pszynnyj

1/2 szklōnki kartofylmyjlu13

2 łeżeczki proszku do pieczynioł

1/2 keliszka rumu abo jaki nalywki ze apfylzinōw14

100 g mielōnych mandli15

ździebko16 soli

Ôddzielcie biołka ôd żōłtek. Żōłtka zmiksujcie ze masłym i cukrym (niyftorzi17 by to kołzali18 uciyrać, ale na to żech je za zgniōły19). Potyn dociepcie tam mōnki, mandli, proszku i dolyjcie sznapsa20. A na kōniec przidzie ubito na sztywno piana ze biołek (dejcie21 dō ni ździebko soli).

Terozki nojważniyjsze- pieczynie. Jo mōm bratruła22, kaj23 je opcja grill i jak tam je regulacja ôd 1 do 5, to żech to robiōł na 2 (3 bōło trocha za mocno). Yno piyrszo warstwa nojlepi zrobić ze podgrzywaniem ze wiyrchu i dołu- tak na 180 stopni.

Wejźcie sie jako sztyrogato24 blacha, wyłōżcie papiōrym abo wysmarujcie masłym, nalyjcie ciynko warstawa ciasta i wrojście do bratruły podrzywanyj ze wiyrchu i spodku. Tak ze 5-7 minut bydzie musiało tam posiedzieć, ale musicie cołki czas wachować25, żeby sie za mocno niy przibrōnołciōło26. Jak bydzie fajnie przipieczōne, to wyciōngcie, nalyjcie zajś ciynko warstwa ciasta i nazod do bratruły, ale terozki już yno grzōnie ôd gōry. Jak za połra minut (ok. 4-5) bydzie przibrōnołcōne, to zajś przidzie nastympno warstwa i tak do samego kōńca. Niy je to za kans27 skōmplikowane i myśla, że dołcie sie rada. A jake maszkycynie potyn bydzie… Smacznego 🙂

1kiedyś

2najbardziej

3ô=ło

4poszukałem

5okazało

6ō- samogłoska w wymowie między o i u

7przepis

8podobno

9ciągnęło

10przygotować

11dużym

12naprawdę

13mąki ziemniaczanej

14pomarańcz

15migdałów

16szczypta

17niektórzy

18kazali

19leniwy

20alkoholu

21dodajcie

22 piekarnik

23gdzie

24prostokątną

25pilnować

26przypiekło

27bardzo

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*