Torta citrōłnowo (Tort cytrynowy)

Z tōm1 tortōm to już eksperymyntuja2 od jakegojś czasu- cojś może jeszcze kedy mi do łeba przidzie3– ale terozki4 stanyło5 na taki wersji. Ta torta je tako leko6, niy za słodkoł, niy za kwaśno, że moja Muter i jyj kamratki7 bōły bardzo zadowolōne.

Co potrza?

Biszkopt:

6 jajec

5 łeżek8 mōnki pszynny

1 łeżka mōnki kartołflany9

6 łeżek cukru

2 płaske łyżeczki proszku do pieczynioł

Do filowania10 i na wiyrch11:

800 ml śmietōnki12 30%

3 śmietanfixy

otarto skōrka z jedny citrōłny

sok ze 2 citrołnōw

3 biołe szokolady13 (3x100g)

2 łeżki wōdki14

połra15 łeżek cukru pudru- zależy łod tego, jak słodkoł chcecie mieć ta śmiytana

Tyn biszkopt to sie nojlepi już upiyczcie dziyń naprzōd16. Rozgrzyjcie sie piec na 160 stopni i przigotujcie sie tortownica- jak mołcie17 tako zamykanoł, to na ta dolnoł czyńść mogecie sie dać tyż piapiōr18 do pieczynioł.

Biołka łoddzielcie od żōłtek. Przesiyjcie sie ta mōnka i przipomnijcie sie, kaj19 żeście schowali mikser;)

Do tych biōłek wciepcie20 trocha soli i ubijcie. Pod kōniec wsypcie tam cuker i dalyj ubijejcie. Zmniyjszcie21 łobroty22 i po jednym23 wciepujcie żōłtka. Potyn wsujcie24 tam mōnka i proszek. Tera mogecie to miyszać już nawet przi wyłōnczōnym mikserze samymi kōńcōwkami do ubijania i yno na troszka go włōnczyć na małych łobrotach, co by nōm tyn biszkopt niy opadnōł. Wlyjcie25 go do tortownicy. I rajn26 do pieca na 35-40 minut. Jak bydziecie ta tortownica wyciōngać, to odwrōćcie ta forma do gōry dnym i ściepnijcie27 na stōł (ze 20 abo i 30 cm). I niech sie łona28 tera trocha łodpocznie.29

Na drugi dziyń- a jak niy mołcie aż tyla czasu, to jak te ciasto ochōdnie30– wyciōngcie je z ty formy i przekrejcie31 na 3 placki.

Sok ze ty jednyj citrōłny podgrzywejcie32 aż uwre33 (mogecie tam jeszcze dać ze 2 łeżki wody), a jak ochōdnie, to wlyjcie tam tyż 2 łeżki wōdki. Mogecie sie tam dać i 4 łyżki, ale żeby potyn34 niy bōło, że Wołs35 namołwiōm do picioł.36

Jak już to mołcie fertich,37 to polyjcie tym te placki biszkoptu.

Pod tyn dolny placek połōżcie sie (na tym talyrzu abo paterze, na ftoryj38 późni bydzie stoł39), kōnski40 papiyru śniadaniowego- abo i moge być tyn do pieczynioł. Idzie o to, żeby niy pomarasić41 tego fajnego talyrza, jak bajymy42 stroić ta torta. To by bōła gańba43– cały rant44 talyrza zmazany45.

Ubijcie śmiytōnka, pod kōniec wciepcie tam cuker puder (joł doł46 4 łeżki), śmietanfix i ubijejcie dali47. Odłōżcie sie czyńść48 ty ubity śmiytany do strojynia49, a do reszty nałōżcie ta łotartoł skōrka ze citrōłny.

Posmarujcie tym dolny placek, polōżcie na niego tyn drugi i nałōżcie tam reszta tyj śmiytany ze skōrkōm. Na gōra dejcie 3 placek.

Do garca nalyjcie sie wody, postołwcie na piecu i na to dejcie jako miska abo i inkszy50 gornek, kaj bydziecie łozpuszczać51 ta szokolada. Jak sie już łozpuści, to wlywejcie tam reszta tego soku ze citrōłny i fajnie wymiyszejcie- uważejcie yno52,żeby to niy bōło za rzołdke.53

I terozki trza ta kryjma rozsmarować po całyj torcie. Ta miska abo garniec, kaj je ta szokolada, bez tyn czas nojlepi trzimać na tym garcu ze wrzōntkym, to nōm to za szybko niy stwardnie. Yno sie za dugo ze tym smarowaniym niy bołwcie54, bo Wōm ta kryjma55 stwardnie56 i bydzie po ptokach.57 Jak już to bydziecie mieli fertich, to już na Wołs czeko yno58 szprica59 ze śmiytanōm i Wasz artystyczny talynt. Poszalejcie i smacznego:)

1 „ō” samogłoska w wymowie pomiędzy „o” i „u”

2 eksperymentuję

3 do głowy przyjdzie

4 teraz

5 stanęło

6 lekka

7 koleżanki

8 łyżek

9 mąki ziemniaczanej

10 przekładania

11 na górę

12 śmietany

13 czekolady

14 wódki

15 kilka

16 wcześniej

17 posiadacie

18 papier

19 gdzie

20 wrzućcie

21 zmniejszcie

22 obroty

23 pojedynczo

24 wsypcie

25 wlejcie

26 do środka

27 zrzućcie

28 ona

29 odpocznie

30 ostygnie

31 przekrójcie

32 podgrzewajcie

33 zagotuje się

34 potem

35 Was

36 picia

37 gotowe

38 której

39 stał

40 kawałki

41 pobrudzić

42 będziemy

43 wstyd

44 krawędź

45 pobrudzony

46dodałem

47 dalej, w dalszym ciągu

48 część

49 strojenia

50 inny

51 rozpuszczać

52 tylko

53 za rzadkie

54 bawcie

55 krem

56 stwardnieje

57 będzie po ptakach

58 tylko

59 szpryca do ozdabiania tortu

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
5 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*