Nolywka ze lipy (Nalewka z kwiatów lipy)

Za starego piyrwyj1 lipa kwitła we lipcu, terŏzki niyrŏz zrobi nōm wic2 i zakwitnie nawet we maju. W tym roku nawet udoło ji sie zahaczyć ô lipiec 😉
Uwielbiōm łajzić3 przi alejach lipowych, bo to sie czowiek moge richtich fajnie dychnōńć. Tyj4 ze lipy znōmy, to terozki czas na nolywka.

Co potrza?

litrowoł krauza5 kwiołtkōw ze lipy

2 szklōnki gorzołki6

0,5 szklōnki szpyrytusu

1,5 szklōnki wody

2 łeżki miodu

Pozbiyrejcie kwiŏtki ze lipy- pamiyntejcie, że tyn taki jasny listek tyż nŏleży do tego kwiŏtka. Mogecie je leko opōkać wodōm, chyba że pryndzyj zrobiōł to dyszcz, Potyn wciepcie je do krauzy i zalyjcie wymiyszanōm gorzołkōm ze szpyrytusym. Tera trza ô nich zapōmnieć, a jak Wōm sie za pŏra tydni spōmni7, to slyjcie te procynty do jaki flaszki, kwiŏtki wciepcie do gorka, zalyjcie wodōm i niech sie to trocha powarzi (choć nojlepi bez wrzynia, żeby niy pouciekały inksze skłŏdniki).

A jak to wszyjsko ochōdnie, przecedźcie tyn wywar, pomiyszejcie ze tymi zlōnymi procyntami, dejcie tam miōd i zajś trza by to odstawić, żeby sie przegryzło 😉 A potyn już yno… prost! 🙂

 

 

1dawniej

2dowcip

3chodzić

4herbatę

5słoik

6wódki

7przypomni

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*