Ło śliwce, co niy macała gorzołki, ale sie zegziōła ze szokoladōm (Likier czekoladowy aromatyzowany śliwką)

Ciynżko pedzieć1, czy to jeszcze je sznaps2, czy już kryjm, ale jedno je pewne- ta wersja je yno dlo ciyrpliwych. Śliwki muszōm wisieć nad wōdkōm aby ze 2 tydnie3, a jak fto by chcioł pryndzyj4, to mu z tego wyjdzie czorny szajerkōniak (recept5 na bioły znojdziecie sam: http://chopwkuchni.pl/?p=492 ) .

Co potrza?

6 żōłtek

0,5 szklōnki cukru

100 g masła

2 łozpuszczōne6 szokolady (nojlepi gorzke)

jedna halba 7(czystyj)

100 g suszōnych śliwek

Do srogi krauzy8 wlyjcie halba, a na wiyrchu w jaki gazie powiejście śliwki.  Zakryńćcie ta krauza i zapomnijcie ło ni na jake 2 tydnie- kebyjście umieli ło ni zapōmnieć na dużi9, to nawet bydzie lepi.
Jak już tyn czas minie, to odłōżcie śliwki do jakego ciasta (recept już niydugo 😉 ), a tyn śliwkowy sznaps idzie na nastympny poziōm naszego szpilu10 ;).

Joł mōm blynder i w takim łonym to wszyske ajerkōniako-podobne sznapsy sie zrobiōm raz-dwa. Wciepcie11 tam masło, żōłtka, cuker i włōnczcie blynder- pamiyntejcie, żeby na wiyrch12 dać pokrywka, chyba, że lubicie maras13 we kuchni 😉 Jak sie to trocha wymiyszo, to wlywołcie tam rozpuszczōno (we jaki misce nad gorkym ze wrzōntkym|) szokolada, trocha gorzołki14 i włōnczołcie. Potyn reszta halby i niech sie to tam połra15 minut fajnie pomiyszoł.

Jak niy mołcie blyndera, to wciepcie masło i cuker do plastikowyj miski i włōnczcie sie mikser. Za chwila dociepcie16 tam żōłtka i miksujcie, aż cuker sie rozmiyszoł- tak sie strasznie z tym niy smōlcie17, bo jak przidzie gorzołka, to sie to jeszcze lepi łozpuści18. Tera wlywejcie pomału tyn śliwkowy sznaps i dali miksujcie. Sprōbujcie, czy cuker sie dobrze łozpuściōł, a jak wszysko sie dobrze połōnczōło, to idzie19 tyn nasz sznaps ło barokowym mianie20 wlywać do jaki krauzy- ze flaszki niy szło by tego nalołć. A jak już ta zegzōno śliwka sie trocha łochōdzi i do jaki szklōnki sie wejźniecie łeżka abo 2, abo 3… to już yno smacznego 🙂

Ło Śliwce co niy...- małe

1powiedzieć

2alkohol

3tygodnie

4wcześniej

5przepis

6rozpuszczone

70,5 litra wódki

8słoika

9dłużej

10gra

11wrzućcie

12górę

13brud

14wódka

15kilka

16dorzućcie

17przejmujcie

18rozpuści

19 można

20nazwie

Post Author: klaudiuszkaufmann

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *