Zakwas
Terołzki sie zrobiōła moda na rychtowanie1 chleba w dōma, drożdże w niyftorych sklepach wykupiōne, to nic, yno robić zakwas.

Co potrza?

12 łeżek mōnki2 żytniyj razowyj

woda

Cołki proces bydzie trwoł 5 dni. Na sōm3 przōd4 łozmiyszejcie5 3 łeżki mōnki we 1/3 szklōnki wody, przelyjcie to do litrowyj krauzy6 i przikryjcie jakōm szmatkōm. Na drugi dziyń dolyjcie do tego łozpuszczōne we 1/3 szklōnki wody kolyjne 3 łeżki mōnki. Na trzeci i czworty dziyń to samo, a na piōntyy już mołcie swōj zakwas. Terołzki zakryńćcie to deklym7, we ftorym je zrobiōno dziōrka i wrojście do lodōwki. Jak ôdlejecie sie kōnsek do pieczynia chleba, to dolyjcie tam trocha mōnki wymiyszanej ze wodōm. Terołzki już bajecie mieli tyn zakwas dlo swojich dzieci, wnukōw, prawnukōw… 😉

A jak byjście chcieli go komu dać, to styknie yno połra łeżek, ôn abo ôna sie tyn zakwas łozrobiōm ze mōnkōm i wodōm (jedyn do jedyn) i za dwa dni majōm już swōj.

1przygotowywanie

2mąki

3sam

4początek

5rozróbcie

6słoika

7wieczkiem
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*