Zakwas

Terołzki sie zrobiōła moda na rychtowanie1 chleba w dōma, drożdże w niyftorych sklepach wykupiōne, to nic, yno robić zakwas.

Co potrza?

12 łeżek mōnki2 żytniyj razowyj

woda

Cołki proces bydzie trwoł 5 dni. Na sōm3 przōd4 łozmiyszejcie5 3 łeżki mōnki we 1/3 szklōnki wody, przelyjcie to do litrowyj krauzy6 i przikryjcie jakōm szmatkōm. Na drugi dziyń dolyjcie do tego łozpuszczōne we 1/3 szklōnki wody kolyjne 3 łeżki mōnki. Na trzeci i czworty dziyń to samo, a na piōntyy już mołcie swōj zakwas. Terołzki zakryńćcie to deklym7, we ftorym je zrobiōno dziōrka i wrojście do lodōwki. Jak ôdlejecie sie kōnsek do pieczynia chleba, to dolyjcie tam trocha mōnki wymiyszanej ze wodōm. Terołzki już bajecie mieli tyn zakwas dlo swojich dzieci, wnukōw, prawnukōw… 😉

A jak byjście chcieli go komu dać, to styknie yno połra łeżek, ôn abo ôna sie tyn zakwas łozrobiōm ze mōnkōm i wodōm (jedyn do jedyn) i za dwa dni majōm już swōj.

1przygotowywanie

2mąki

3sam

4początek

5rozróbcie

6słoika

7wieczkiem

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*