Syrop ze mlycza (Syrop z mniszka lekarskiego)

Musza Wōm pedzieć1, że w tym roku rychtowołech2 go dopiyro piyrszy rołz3, ale tak mi posmakowoł, że cojś mi sie zdołwo4, że na wiosna zawsze trza go bydzie robić. Na Ślōnsku na mniszka gołdo5 sie mlycz, ale niy mylcie go ze mlyczym zwyczajnym- ôn moł na jednym sztynglu6 połra7 kwiołtkōw, a mniszek moł pojedyncze kwiołtki, a sztyngel je pusty driny8. Trza je zbiyrać we kwietniu abo maju- niyftorzi bez to gołdajōm na tyn syrop majowy miodek.

Taki syrop je dobry na gardło, żołōndek i roztomajte9 stany zapalne. Jak sie go robi, to w dōma fajnie wōnio10 kwiołtkami, a bez zima bydzie idealny do tyju11, ôblōnia12 ajerkuchōw13 abo buchtōw14. Słodki, ze lekōm goryczkōm i kwaskowatościōm ze citrōłny… dobry jak miōd 😉

Co potrza?

wiela mołcie kwiołtkōw, to tela lyjecie wody- może ździebko15 wiyncyj:

jo miołech pólitrowy gorczek kwiołtkōw, to poszło tam pó litra wody

na pó litra wywaru przidzie pólitrowy gorczek brōnołtnegto cukru (ôd biydy moge być bioły)

sok ze poły abo jednyj citrōłny

Nojprzōd16 zbiyrołcie17 kwiołtki- nojlepi do matariałowyj tasi18 abo koszyka, potyn trza je wysuć19 na godzinka abo dwie na bioło płachta20, żeby pouciekały ś nich chrobołki21. Gołdajōm22, że tych kwiołtkōw moł sie niy myć, joł żech niy mōł, yno żech im zrobiōł porzōndny dyszcz 😉

Dejcie23 je potyn do gorka, zalyjcie wodōm i połra minut „powołrzcie24„- choć tak po prołwdzie nojlepi, keby do samego wrzynia niy doszło, bo sie bez to tracōm roztomajte skłodnik. Niyskorzi trza tyn gornek przikryć i ôstawić25 na 24 godziny. Potyn przelołć wywar przez gaza abo jaki kōnsek materiału i richtich26 dobrze wycisnōńć te kwiołtki.

Terołzki pomiyszejcie wywar ze cukrym (1:1).

Ôdparowywanie: joł to robia na patelni, bo moł nojwiyncyj placu27 do parowania. Tak dugo trza to podgrzywać (bez wrzynia), żeby sie z tego zrobiōła kōnzystyncja miodu. Pod kōniec wyciście tam citrōłna: nojprzōd dejcie pó, sprōbujcie, jak tyn syrop smakuje, a potyn zawsze mogecie dać wiyncyj citrōłny. Przelyjcie to na kōniec do wyparzōnych krauzōw28, zakryńćcie, przewrōćcie do gōry dnym i po robocie.

Smacznego 🙂

1powiedzieć

2przygotowywałem

3raz

4wydaje

5mówi

6łodydze

7kilka

8w środku

9różne

10pachnie

11herbaty

12oblania

13naleśńików

14kluski na parze

15trochę

16najpierw

17zbieracie

18torby

19wysypać

20prześcieradło

21robaki

22mówią

23dajcie

24pogotujcie

25zostawić

26naprawdę

27miejsca

28słoików

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*