Kreple ze dziurōm (Oponki)

Pamiyntōm, że jak żech bōł bajtlym,1 to moja Muter2 co chwila piykła te opōnki- te barzi ślōnske miano to do mie prziszło dopiyro tera, ale tak żech mu popszoł,3 że już opōnki pódōm4 na bok. Robi sie je szybko, nie trza sie wykosztować i bez to, jak piyrwy bez chałpa5 sie nōm przewijało kans6 modych ludzi, co to sōm durś godne7, to moja Muter miała na nich dobry knif8– niyftorzi do dziesiej te kreple pamiyntajōm. Przidajōm sie nōm łone niy yno na Tusty Czwortek, a jak już fto ich rołz sprōbuje, to już tak gibko9 ich niy zapōmni 😉

Co potrza?

30 dkg biołego syra

30 dkg pszynnyj mōnki

2 jajca

cuker waniliowy abo trocha arōmatu

szklōnka cukru

1 łeżeczka sody oczyszczōnyj

1 łeżka masła

2 łeżki wōdki abo łoctu10

łolyj do pieczynia11

pudecuker12

Tyn syr mogecie13 sie przepresować, ale styknie jak go yno trocha posztamfujecie.14 Wciepcie wszyske składniki (bez wōdki) do miski i wyrōbcie. Keby15 Wōm sie to za kans klejōło, to dosypcie sie trocha mōnki. Jak już bydziecie mieli te ciasto wyrobiōne na jednolito masa, to wlyjcie tam jeszcze te 2 łeżki wōdki abo łoctu- ale joł bych Wōm radziōł jednak tyn sznaps,16 bo przeca i tak te wszyske procynty sie przi pieczyniu potracōm. Terozki sie przigotujcie jako stolnica (abo jak to piyrwy gołdali: biyrkownica), nudelkula17 i wywałkujcie sie te ciasto tak rube18 na 1 cm. Tera sie przigotujcie szklōnka i keliszek. Nojprzōd wycinejcie w tym cieście te kōłka szklōnkōm, a pośrodku sie zrōbcie tako dziurka ze tym keliszkym. Te małe łokrōgłe kulki tyż mogecie sie łostawić i upiyc. Do pieczynia sie wejście19 wiynkszy gornek i nalyjcie tam łoleju- tak ze pó20 litrowyj flaszki. Nojprzōd sie narychtujcie21 te wszyske kreple, a dopiyro potyn bajymy22 je piyc- wciepować na rozgrzōny łolyj, bo łone tak szybko sōm fertich,23 że to trza cały czołs stoć przi tym piecu i je przewrołcać, żeby sie niy przipołlōły. Kebyjście w dōma mieli kogo do pomocy, to Wy mogecie sie wałkować, a tyn Wasz pomager24 niech piecze. Jak już wszyske bydōm fajnie przibrōnołcōne, to je yno jeszcze posypcie pudecukrym i smacznego 🙂

 

1dzieckiem

2mama

3polubił

4pójdą

5dom

6dużo

7ciągle głodne

8sposób

9szybko

10octu

11smażenia

12cukier puder

13mogą Państwo

14potłuc

15jakby

16wódka

17wałek do ciasta

18grube

19proszę wziąć

20pół

21przygotujcie

22będziemy

23gotowe

24pomocnik

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*