Zakwas ze ćwikli do szłepanio (Zakwas buraczany do picia)

Tak sie terołzki1 myśla, czy te ślōnske praōłmy2 tyż robiōły taki zakwas- abo yno te ze Polski. Na zicher 3je w tym kans4 dobroci i niy werci5 sie go robić yno na Gody6 i potyn jeszcze niyftorzi go uwarzōm i wszyjske probiotyki pódōm7 weg8. Joł9 żech go znołd10 we taki jednyj staryj ksiōnżce ze receptami11, kero już moł 100 lołt. I tam je zakwas yno ze burakōw i wody. Myślołech sie, że to niy bydzie za dobre bez prziprawōw, ale musza Wōm pedzieć12, że tyn zakwas je idealny. Bez soli- zdrowszy, smakōw moł połno, fajnie kwajśny, przi hicu13 idealny i do tego je taki leko musujōncy… Jak sie nalejecie tego do keliszka na wino, to bajecie14 mieli trunek choby nojlepszy rocznik.

Co potrza?

2 kg ćwikli (burakōw czerwōnych)

2 litry wody

łeżka zakwasu abo wody ze łogōrkōw, abo krōmka chleba na zakwasie

Ôbiercie te ćwikle, pokrejcie i wciście do jaki srogi15 krauzy16 abo bōncloka17. Zalyjcie wodōm (joł żech doł normalno z kranu, bez warzynia) i dejcie18 tam łeżka zakwasu na chlyb (nojlepi, keby to bōła yno tako sama woda, kero sie niyrołz zbiyro na zakwasie) abo łeżka zakwasu ze kiszōnych ćwikli, jak żejście tako robiyli, abo woda ze ôgōrkōw kiszōnych… cojś, co by pomōgło napocznōńć kiszynie. Moge to tyż być krōmka chleba, ale dejcie jōm na wiyrch i na drugi dziyń wyciepcie.

Przikryjcie to jakōm szmatkōm i ôdstołwcie w jake ciepłe miejsce. I to się tak musi kisić 5-7 dni. Jak na wiyrchu bydzie sie robiōła piana, to jōm zbiyrejcie.

Jak już bydzie fajnie ukiszōne ( mogecie sie tego sprōbować), to przecedźcie to wszyjsko. Jak mołcie wyciskarka, to mogecie jeszcze wycisnōńć sok ze tych ćwikli, wymiyszejcie go z tym zlōnym, przelyjcie do flaszkōw i dejcie do lodōwki. Tam sie to moge postołć połra19 tydni, a Wy dziynnie mogecie sie szluknōńć20 pó szklōnki… Na zdrowie 🙂

1teraz

2prababcie

3pewno

4dużo

5opłaca

6Boże Narodzenie

7pójdą

8zginą

9ja

10znalazłem

11przepisami

12powiedzieć

13upale

14będziecie

15dużej

16słoika

17garnek z kamionki

18dajcie

19kilka

20łyknąć

Sam tyż mogecie mie znojś:
Kej lubicie ôbrŏzki
Sam znojdziesz moje filmy
Sam znojdziesz moje filmy
Jak lubisz ćwiyrkać, to sam wlyjź
Visit Us
Follow Me
Dastaniecie mejla ze nowymi receptami
RSS
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*